12footnews

International 12 foot dinghy

vrijdag 20 oktober 2023

Regio Noord bijeenkomst 11 november

Vergaderen, kegelen en na afloop Chinees eten in de Letze Stuver, kegelclub de Bargen in Goutum. Noteer zaterdag 11 november in je agenda, inloop vanaf 14:30hr. Adres: Wergeasterdyk 52, Goutum.
zie het verslag van de bijeenkomst op 18 maart 2023.
en hier de agenda
Dagvoorzitter: Louis van Ameijden Zandstra.
Op de foto de Noordelijke jaarprijs, het uitreiken daarvan is altijd het hoogtepunt van de bijeenkomst. Deze zal ook dit jaar weer naar de beste Noordelijke zeiler gaan. Bert Bos tekent voor het rekenwerk, hij heeft het dit jaar overgenomen van Jan Sonnenberg. Sinds 1994 hebben bekende jol prominenten als Rypke de Jong, Wynoudt Taconis, Jan Geerts de Jong, Anne Timmer deze prijs mee naar huis mogen nemen. Ze zijn helaas niet meer onder ons, maar hebben de tijd nog meegemaakt dat de "good old" Noord Nederlandse Watersportbond (NNWB) nog actief was. Op de lijst met winnaars, staan ook nog andere bekende namen zoals Simon Schermerhorn, Bart Brijder, Koos Kooistra, Hans van der Kooy, Emiel Westerhof. Zie de detail foto's van de Noordelijke jaarprijs. Ook zal worden uitgereikt de Skrepperpriis voor de zeiler die de meeste progressie in 2023 heeft geboekt. Na afloop kan je op de kegelbaan je kunsten laten zien en als je je ter plekke opgeeft bij Gerrit Klugkist wordt je op de lijst geplaatst voor de Chinees. Het Noordelijke regio bestuur rekent op een grote opkomst: Er valt veel te bepraten.