12footnews

International 12 foot dinghy

woensdag 22 november 2023

Regio Noord verslag 20231111

Net als in 2022, mocht Pieter Bleeker ook in 2023 weer de jaarprijs Noord mee naar huis nemen. Zie foto boven. Nipt voor Erik van der Meer en Durk Zandstra. Durk was tweede op het NK 2023 en had met een nieuw de Vries zeil de snelheid er goed in. Maar kwam voor de jaarprijs Noord dus iets te kort.
De skrepperspriis, de prijs voor de grootste stijger in het klassement ging uiteindelijk naar nieuwkomer Frank Havik. Aanvankelijk werd Bart Brijder als winnaar uitgeroepen, maar Bert Bos erkende later ruiterlijk dat hij een rekenfoutje had gemaakt. Mocht je zijn rekenwerk ook nog even willen nakijken, zie de PDF jaarprijs noord van Bert. Tip: zoom in op een groot scherm, vanwege de hoge cijferdichtheid.
Louis van Ameijden Zandstra was een uitstekende dagvoorzitter en Erik de Vries is secretaris van het regio bestuur. Zoals het hoort hebben zij beide getekend voor een verslag regio Noord najaarsbijeenkomst 11 nov 2023.
Plaatjes zeggen meer dan tekst. Zie hier de foto's
De najaarsbijeenkomst van de regio Noord in kegelcentrum "de laatste Stuiver" op 11 november 2023.

maandag 20 november 2023

TVE verslag 18 november 2023

Op 18 november was de technische vergadering van eigenaren (TVE). We waren te gast op het kantoor van het Watersportverbond in Utrecht. Altijd spannend deze vergaderingen omdat de klassenregels worden aangepast en daar heeft iedereen vaak eigen ideeën over. Door alle conflicten over de zwaardkast van de afgelopen jaren was de opkomst erg groot: in totaal waren 79 eigenaren van jollen vertegenwoordigd. Het verslag en de definitieve klassenregels zullen hier nog gepubliceerd worden. Alleen de foto onder geeft een indruk hoe de zwaardkast discussie is geeindigd en hoe er gestemd is. In het algemeen kan gesteld worden dat de jol klassiek blijft. We gaan niet de kant op, zoals de foto boven suggereert. Overigens een fotoshop plaatje gemaakt door onze overleden "admiraal" Bert Hamminga. Voorstellen die de jol de moderne kant op willen duwen, zijn bijna allemaal afgestemd: zoals de electrische pomp en strippen op het zwaard of onder de zwaardkast. Ook de losse broek heeft het niet gehaald. Wel mag het grootzeilblok nu iets hoger op de zwaardkast worden gemonteerd, zodat het vrij blijft van de hangbanden. Keerblokken voor de neerhaler (voorstel Frank Havik) heeft het wel gehaald.

zondag 5 november 2023

TVE vergadering 18 november 2023 (2)


Door Pieter Bleeker (op persoonlijke titel)

Op 11 november is er een noordelijke bijeenkomst. Zowel Frank Havik als ik zijn door de regiovoorzitter Louis van Ameijden Zandstra gevraagd een kleine toelichting te geven op de agenda van de TVE vergadering op 18 november, maar Louis zei, streng doch rechtvaardig: maximaal 10 minuten. Het moet wel leuk blijven en er moet ook nog gekegeld worden. Omdat Frank als eerste aan de beurt is, blijft er voor mij waarschijnlijk maar twee minuten over. Daarom zet ik mijn analyse alvast maar even op papier, dat scheelt weer in de tijd. Laat ik eerst een compliment maken aan onze TC. Wat mij is opgevallen dat vaak als onderbouwing wordt genoemd, de originaliteit van de 12voetsjol. Heel goed. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar als je dezelfde uitgangspunten hanteert is elk twistpunt uiteindelijk vaak wel oplosbaar. Vooral als je goed naar elkaars argumenten luistert. Dat is helaas wat betreft de zwaardkast niet goed gegaan. Over het effect van vocht op de uitzetting van hout, verschillen de meningen nog steeds. Het resultaat kennen we wel: 1 laklaag te veel in de zwaardkast van Tonny Surendonk en daarna gelijk 9 keer DSQ. Het doet me denken aan de kinderbijslagaffaire of in Groningen de aardbevingen problematiek door gaswinning. De parlementaire enquêtes hierover hebben veel feiten opgeleverd over de achtergronden en ook wie verantwoordelijk waren. Dat fenomeen kennen we echter niet in de zeilwereld, maar we hebben gelukkig wel de TVE op 18 november. Er liggen nu vier alternatieven om de zwaardkast ellende definitief op te lossen. Er zijn voorstellen van
1 Henk Wittenberg,
2 Sipke Schuurmans / Hans Nieuwland / Pieter Bleeker /Jan de Vreede
3 Frank Havik
en ook nog een vierde namelijk van het bestuur, TC en watersportverbond. Dit laatste vierde voorstel komt niet in stemming maar als alle andere voorstellen worden afgewezen blijft de oude regelgeving in tact en dan verandert er niets: 11mm zwaardspleet tolerantie met als bekende sanctie: uitsluiting, uitvijlen of een nieuwe zwaardkast. In de afgelopen jaren is volgens een betrouwbare schatting bij elkaar zo’n 10.000 euro uitgegeven aan zwaardkast reparaties, vooral in de regio Loosdrecht. Op een lijst staan ca. 35 jollen die niet voldoen. Maar laten we positief blijven. Het voorstel van Henk Wittenberg wordt als eerste in stemming gebracht. Zijn idee: bij de eerste certificering blijven de vullatten van de zwaardkast gewoon 12 mm. Daarna is er vrijheid en wordt de zwaardkast nooit meer gecontroleerd door de verbondsmeter of de uitrusting controleur: iedereen moet maar zorgen dat het zwaard op en neer blijft gaan. Slimmeriken zullen dan waarschijnlijk RUBBER STRIPPEN in de zwaardkast gaan plakken. Is dat erg? Denk het niet: in de Vaurien was het heel gebruikelijk. Een goedkope oplossing en ook nog eens veiliger bij omslaan.
Als dit voorstel het niet haalt, komt het voorstel van de Vreede/Schuurmans/Nieuwland/Bleeker in stemming. Ook hier blijven bij de eerste certificering de vullatten gewoon op 12mm (of meer) staan. Omdat vocht nu eenmaal houtzwelling veroorzaakt, is de grens in het MIDDEN van de zwaardkast op min. 9mm gesteld. Andere kunstmatig aangebrachte versmallingen zijn niet toegestaan. Dus ook geen rubber strippen. Aan de voor- en achterkant van de zwaardkast blijft de grens gewoon op min. 11mm staan. Dus drie meetpunten voor de controleurs!!. Bij de mast kan dat ook, dus waarom niet bij de zwaardkast. Turbulentie aan de achterkant van de zwaardkast geeft weerstand, maar dat is voor iedereen gelijk bij 11mm en dat het zwaard iets meer rechtop staat heeft geen effect. Sipke heeft als scheepsbouwkundig ingenieur dat met vrienden aangetoond. Dus alle jollen gelijke langzaam en de originaliteit van de jol is ook nog eens geborgd, want we varen al 100 jaar op deze manier. Dus wat is het probleem dan nog? De 9mm is een arbitraire grens en ook als handreiking bedoeld om alle neuzen weer in dezelfde richting te krijgen en jol eigenaren niet op onnodige kosten te jagen.
Maar mocht dit voorstel het ook niet halen komt het voorstel van Frank Havik in beeld: 10mm speling in de zwaardkast in plaats van 11mm. Hoeveel 12voetsjollen zullen dan in de problemen komen? Daarover verschillen de meningen. Eindigen de discussies over de zwaardkast bij aanname van dit voorstel. Waarschijnlijk niet.
Mocht ook dit voorstel het niet halen, blijft de 11mm zwaardkast tolerantie overeind en waarschijnlijk strenge handhaving. Een deskundige van het verbond deed de volgende suggestie als finale oplossing: als je houtzwelling verwacht, zet je er toch een nieuwe zwaardkast van 13-15mm in...
In de aankondiging staat ook nog iets over verplaatsing van de zwaardkast regels van deel 3 (bouwvoorschriften) naar deel 2 (beperkingen tijdens het wedstrijdvaren). In 2016 is het regeltje “in natte en droge toestand” opgenomen. Het begin van alle ellende. Maar juridisch en technisch gezien kan dit helemaal niet. Hoe kan het verbond een jol meten die zich op hetzelfde moment in droge en natte toestand bevindt. Dat is technisch gezien idioot. En daarnaast zijn er juridische risico's voor het verbond als iemand naar de rechter stapt. Vandaar dat de bouwschriften van deel 3 nu zijn hersteld naar de oude toestand voor 2016. En “natte toestand met een minimum van 11mm” tijdens het wedstrijdzeilen wordt gewoon overgeheveld naar deel 2. Maar die rigide grens van 11mm kan dus 18 november veranderd worden in: vrij (Wittenberg), 9mm (Schuurmans c.s.) of 10mm (Havik). De keuze is aan de certificaathouders op 18 november.

vrijdag 3 november 2023

Nieuw dekzeil

Een goed dekzeil maken voor een 12voetsjol vereist veel ervaring. Dat is Rob van Zeilen wel toevertrouwd. Zie foto boven. Mijn jol bracht ik bij zijn werkplaats in Groningen en daar meette hij eerst alles op. Elke jol is weer anders omdat de lazy bones vaak andere afmetingen hebben. Deze had ik in mijn eigen werkplaats 10cm hoger gemaakt. De voorste staat nu op 15 cm. boven het dek, de achterste 21cm boven de spiegel. Bij mijn oude dekzeil bleef er vaak water op de tent staan en dat is uiteraard niet de bedoeling. Op deze foto's krijg je een indruk hoe ik de lazy bones heb gemaakt. Dat zijn de twee draagsteunen voor mast, giek en gaffel. Daarna was het de beurt aan Rob er een goed passende dekttent omheen te maken. Alle details van de dektent zijn op de foto's goed te zien. Belangrijk is dat de dektent de volledige romp overlapt, zodat zonlicht en dus UV straling geen kans krijgt. De zeilnummers op de dektent maken het allemaal wat persoonlijker. De website van Van Zeilen Sails geeft aanvullende informatie. Aanrader als je behoefte hebt aan een mooi en goed dekzeil voor een 12voetsjol.

donderdag 2 november 2023

TVE vergadering 18 november 2023 (1)

De zwaardkast prijs

Op 18 november 2023 wordt in Utrecht een TVE (Technische vergadering van eigenaren) georganiseerd door het Watersportverbond en de Twaalfvoetsjollenclub. Al 8 jaar is er discussie over de breedte van de zwaardkast. Er liggen nu vier voorstellen om deze kwestie definitief te regelen. Frank Havik heeft veel mensen gesproken hierover. Zijn analyse is hier te lezen, een soort stemwijzer die kan helpen een keuze te maken 18 november. Behalve de zwaardkast geeft Frank ook uitleg over andere ingediende voorstellen.