12footnews

International 12 foot dinghy

zondag 29 januari 2017

Twaalfvoetsjollenclub ledenvergadering 2017


Zaterdag 28 januari, algemene ledenvergadering van de Twaalfvoetsjollenclub. Deze keer in de regio Noord, Grou. Ongeveer 70 leden waren aanwezig. Voorzitter Bert Bos herdacht de leden, die afgelopen jaar waren overleden. En daarna konden de nieuwe leden zich voorstellen waaronder oud wereldkampioen Vaurien Sipke Schuurmans. Penningmeester Rieks Reyers is na 6 jaar afgetreden, Frans de Bot is zijn opvolger. Jaap Rouwe is toegetreden tot het bestuur als wedstrijdsecretaris met in zijn portefeuille de technische commissie.
De contributie is met 5 euro verhoogd tot 35 euro, nog altijd heel weinig in vergelijking met andere klassen. De jaarprijs 2016 is gewonnen door Frans Smits / Bob van der Pol. De ladderprijs, de grootste stijger in het klassement was verrrassend voor Bert Hamminga: Van een 31e plaats in 2015 naar een 6e plaats in 2016.
Heel bijzonder was de zilveren jol uit de jaren 20, die in het voormalige Nederlands Indië (Indonesie) werd verzeild. Ook daar hebben ooit 12voetsjollen gezeild. Deze kostbare prijs is door Robert Kruijswijk uit Zwitserland, namens de erfgenamen ter beschikking gesteld. De zilveren jol zal de nieuwe hoofdprijs zijn van het klasse evenement in de regio Noord onder de naam Jan Wiegel prijs.
Ook in het buitenland worden in 2017 weer serieuze 12voetsjol wedstrijden georganiseerd: De Duitser Reinhard Schrõder hield een hilarische toespraak in het Fries over de Friendship series: zie 12footcwc. Fred Udo maakte reklame voor de vele tour evenementen in Frankrijk.
Traditioneel kregen alle actieve leden, en dat zijn er heel veel, een fles wijn voor hun werk in de verschillende commissies. Hotel Oostergo in Grou heeft een goed restaurant waar 50 leden na afloop van de vergadering gebruik van maakten. Een goede en gezellige vergadering van de snelst groeiende klasse organisatie in Nederland.

130 jollenzeilers hebben meegedaan aan de jaarprijs. zie de uitslag jaarprijs 2016
De jaarprijs wordt al vanaf 1960 bijgehouden. Hier alle winnaars
foto's van de ALV
foto's van het museumbezoek voorafgaand aan de vergadering
een verslag staat ook op de officiele site van de twaalfvoetsjollenclub. Webmaster is Sjouke Dijkstra.woensdag 18 januari 2017

H9 Ukkie


“Het Friesche Zeilfeest op het Sneeker Meer”. Op deze afbeelding, daterend van augustus 1930, is te zien dat het jollenveld wordt aangevoerd door de nummer 9. De op een na oudste nog bewaard gebleven twaalfvoetsjol, gebouwd in 1924 door de Vries Lentsch en in de jaren twintig en dertig bekend onder de naam “’t Boompje” respectievelijk “Ukkie”.
Willem Leopold (H 629) en Jan PapĂ´t (H 235) zijn de uitdaging aangegaan deze jol van de ondergang te redden. Het lag in de bedoeling het karwei in het jubileumjaar te voltooien, maar dat is helaas niet gelukt. Het herstel van de zwaardkast alsmede al het overig achterstallig onderhoud vergde meer tijd dan was voorzien. De restauratie is in eigen beheer gedaan. Uiteraard is de boot zowel van binnen als van buiten geheel kaal geweest. Vorig jaar is de H9 weer “als nieuw” in de vaart gekomen, onder de oorspronkelijke naam “Ukkie” en is de jollenvloot weer met een varend erfgoed uitgebreid.

De H9 is te koop. Informatie bij Jachtwerf van der Meer.