12footnews

International 12 foot dinghy

zondag 27 januari 2013

The Dutch have decided

The Dutch have chosen option 3

Modern plastic, modern wood and classic wood start not together is the rule, because the speed is not the same. It actually means a separation with Italy, because in this case we have hardly anything in common. The role of the International Organization 12 foot Class will become smaller. Perhaps we should establish an international classic dinghy class organization, together with the Germans, the French and other lovers of classic dinghies. The recently established International Friendship Series is a good way to promote classic wood.
De leden van de twaalfvoetsjollenclub hebben in meerderheid voor optie 3 gekozen. De voorzitter Henk van der Zande begon agendapunt 8 met een lange uiteenzetting van de voorgeschiedenis. Het mislukte Martini protocol, de geschiedenis van de jol ontwikkeling in Italië en Nederland, de discussies intern de club over de drie soorten jollen en vervolgens een uiteenzetting welke keuzemogelijkheden er zijn. Uiteindelijk gaf hij aan dat het bestuur twijfelde tussen optie 3 en 4. Maar dat de leden het laatste woord hebben. In de discussie die volgde hebben veel mensen gebruik gemaakt van de microfoon. Bob van der Pol verkondigde het heel duidelijk: Koop een Italiaanse jol als je in Italië wilt zeilen en koop een Nederlandse jol als je in Nederland wilt wedstrijdzeilen. Een setje modern of klassiek kan ook en kost ongeveer 3000 euro, daarmee kan iedereen zijn bestaande jol ombouwen tot klassiek of modern. Albert Brouwer, de importeur van Italiaanse plastic Nauticalodi jollen, verkondigde het Italiaanse standpunt en somde de voordelen van plastic en modern op. Hans Nieuwland was blij met de duidelijkheid die nu ontstaat, geen concessies aan de mooie klassieke jol, die al 100 jaar in Nederland vaart. Fred Udo las de brief voor van de Italiaanse AICD voorzitter Francesca Lodigiano en trok de conclusie dat een compromis onmogelijk is. Onderhandelingen hebben geen zin meer. In Nederland gaan ongeveer 20 jollen geregeld naar het buitenland, dus zo belangrijk is het buitenland ook weer niet. Jan de Vreede, voormalig voorzitter, gaf aan hoe de 505 klasse het doet. Zij kennen ook 3 verschillende uitvoeringen. Van te voren noteren ze altijd de uitslag, van een echte wedstrijd is nooit sprake. Als dat de 12voetsjol te wachten staat is dat een verkeerde ontwikkeling. Tom Erik van Strien, ook een voormalige voorzitter, vroeg of een handicap systeem is overwogen. Wel overwogen, maar het maakt geen kans: de Italianen willen dat niet, omdat de grondgedachte is dat alle drie soorten jollen gelijk zijn: modern plastic, modern hout en klassiek hout. Leen van Willegen: hoe nu verder wat betreft het buitenland, want het is altijd wel gezellig in Italie. Henk van der Zande zijn antwoord: Iedereen is vrij deel te nemen waaraan hij wil. De club zal dat niet gaan verbieden. Na een half uur discussie stelde Henk voor te gaan stemmen. Voor de opties 1 en 2 had niemand belangstelling. De meerderheid (ongeveer 90%) was voor optie 3, terwijl 10% voor optie 4 was. Albert Brouwer vond dat de twaalfvoetsjollenclub internationaal nu een te grote broek aantrekt met dit standpunt. Het bestuur zal echter met het mandaat van de leden verdere acties in gang gaan zetten.

more pictures

An English translation...later. You can also try the google translate button at the right side.

dinsdag 22 januari 2013

Loosdrecht


Roderick van Voorst tot Voorst in action at the Loosdrechtse plassen in his Dutch classic dinghy. He is a member of the KWVL. This water sport club has organised in 1914 the first 12footdinghy regatta in the Netherlands. That's way  the centennial event in 2014 will be organised also at the Loosdrechtse plassen. The KWVL has a perfect accommodation for a meeting. 26 January is the traditional member meeting of the Twaalfvoetsjollenclub also in Loosdrecht. An important meeting. What will it be: option 1, 2 , 3 or 4 of the internationalization policy. Sunday 27 January more news in 12footnews. 

dinsdag 15 januari 2013

Buyoncey bags

Sometimes you have an excited moment, sailing in a Dutch classic 12foot dinghy with a lot of wind. For example Sjouke Dijkstra and Wim Broer during the Dutch championship 2012 at the Braassemmermeer, just before a gybe or a swimming moment.

You might need buoyancy bags. The Dutch rule is at least 120 ltr. Better is 200 ltr. If you don't know which ones to buy, Crewsaver makes excellent Buoyancey bags. You can buy them online at this company.
www.sailboats.co.uk
48 * 8 inch. 122 * 20 cm. 45 ltr.
Take 4 of them. The costs: about 4 times 50 euro. Total 200 euro.
In this case you have 4 * 45 = 180 ltr on board in your dinghy. That is enough if you capsize.

Take care fixing them well. Duuk Dudok van Heel has written this advise in the past: "Personally I use 3 mm braided nylon or dacron line, one end to fix at a timber just above the floorboard, then straight up over the bag and go behind the same timber and from then on zigzagging and threading behind each timber until the end of the bag. The last run going straight up or down again. Thus the bag cannot go anywhere. Make sure that there are no or almost no creases in the bag as these will become weak spots in the material and a source of future leakages. If one chooses webbing straps to fix buoyancy bags, don’t use the easy grip type (Velcro). They let go at the critical moment. Use one belt for every 30 cm. This will prevent the frustration of seeing your bags sail away after capsizing"

Picture taken by Wietske van Soest.

zondag 13 januari 2013

Mahogany or Larch wood


An interesting comment from Elena-Romana Gazenser about the article wrong dinghy wood

I read the article about the wrong dinghy wood in your blog. I think, larch is a good alternative. On the picture you see me and my dinghy and my father with his Folke junior "Paw". "Paw" is 50 years old with oak ribs and planked in larch. With varnish, larch looks like brightly mahogany. Also the Vikings used ribs in oak and planked with larch. The wood is very resistant against rotting and fungal decay. I think, larch appropriates very well to our tradition.

woensdag 9 januari 2013

German Classics 23 - 25 augustus

Beste 12voetsjol vrienden,

Ik wil jullie graag uitnodigen deel te nemen aan de German Classics van 23 tot 25 augustus in Laboe bij Kiel op de Baltische Zee. De German Classics zijn een onderdeel van de International Friendship serie voor houten klassieke 12voetsjollen.
Tijdens de German Classics zullen naast de grote klassieke jachten ook kleine bootjes als Finn jollen en Piraten meedoen. Voor een indruk van de sfeer zie de wedstrijden van 2012 in onderstaande links.

German Classics 1

German Classics 2

German Classics 3

We zullen een korte baan zeilen, de organisatie zal de 12voetsjollen apart starten.
Tijdens de twaalfvoetsjollenvergadering in Loosdrecht zal ik een toelichting geven.
Helaas lukt mij dat niet in de Nederlandse taal, in het Engels of Duits kan wel.
Het Duitse organisatie committee is blij een echte klassieker als de 12voetsjol te kunnen begroeten. Als bijboot voor grote jachten, horen we bij zo'n klassiek evenement te zijn en uiteraard ook omdat we bijna 100 jaar bestaan. Het evenement zal op de zondag eindigen met een gezamenlijk ontbijt. Er zullen op twee avonden feesten zijn met live muziek. Het programma voor 2013

German Classics 4

Laboe en Kiel zullen ook aantrekkelijk zijn voor de aanhang. Voor hen zal een apart programma worden georganiseerd door mijn vrouw Annette. Informatie over accomodaties volgt zo spoedig mogelijk.

Reinhard Schroeder

ook namens
Annette Schroeder-Smakman
Elena Romana Gazenser

--------------------------------------------------------------------------
Original English Email from Reinhard. Translated from English to Dutch by Pieter

Dear 12 Foot Dingy Friend,

I would like to invite you to take part in the German Classics from 23rd to 25th August 2013 in Laboe near Kiel on the Baltic Sea. The German Classics is part of the International Friendship Serie for classic wooden dinghys, to which the old Breedendam Dinghys also belong.

At the German Classics also other „little boats“ such as Finndinghy or Pirat will start with the large classic yachts.

We will have a short course and a separate start. The organization committee is very happy to see us in Laboe, because we as a tender for the big yachts we belong to them and because of our 100th anniversary in 2013. The races will take place on
Friday and Saturday and the event will end on Sunday with a breakfast. There will also be two evening events with live music. This year’s programm under:

Laboe and Kiel are also attractive for the accompanying Ladies. Look at the beautiful view you have from Laboe across the Kieler Förde. I will mailing suggestions for accommodation early enough.

maandag 7 januari 2013

Wrong dinghy wood

My brother Wim Bleeker has visited Indonesia and saw with his own eyes the damage to the local forest. He is concerned about the environment. A discussion about wrong dinghy wood in the next member meeting of the twaalfvoetsjollenclub at 26 january 2013 is his proposal. Some alternatives for mahagony wood are at the moment not allowed. For example Larch wood. Wim his idea: use just FSC certified mahagony and have also a look to excellent alternatives like Larch wood. His contribution is written in Dutch.

De Nederlandse overheid heeft voor 2013 het gebruik van niet FSC gecertificeerd hout voor ovrheidsprojecten verboden. Hiermee wordt er een poging ondernomen om het illegaal kappen van beschermde bomen te verminderen. Er wordt geschat dat circa 80 % van de houtkap in Brazilië en Indonesië illegaal plaats vindt. Veel van de jollen die gebouwd zijn, zijn gemaakt van (waarschijnlijk) illegaal gekapt mahonie. Nu zijn er veel soorten mahonie maar het meeste is afkomstig van bomen uit de genus "Swietenia". Daarnaast bestaan er nog andere soorten mahonie. Voor een niet-kenner is niet uit te maken om welke soort mahonie het gaat, laat staan of het om illegale kap gaat of niet.

De jol wordt over het algemeen gemaakt van mahonie maar ook andere houtsoorten zoals eiken, grenen en ceder zijn toegestaan. Volgens Greenpeace vindt er echter ook illegale kap plaats van deze bomen (weliswaar in mindere mate) in Oost Europa, Rusland en de west kust van Amerika.

In Nederland is circa 11% van het verkochte hout FSC gecertificeerd (peildatum 2011). Daarnaast wordt illegaal gekapt hout "groen gewassen" door niet FSC keurmerken.
De hoeveelheid hout dat in de jollenbouw gebruikt wordt is op het totaal gering. toch kan gesteld worden dat gebruik van FSC gecertificeerd hout een belangrijk statement inhoud omdat illegale kap zal eindigen op het moment dat er geen vraag meer naar is.

overwegende dat ook de 12 voetsjollenclub verantwoording moet nemen inzake het gebruik van "fout hout" wil ik de vergadering oproepen het volgende op te nemen in de statuten: De vereniging "12 voetsjollenclub" heeft kennis genomen van het feit dat door het gebruik van houtsoorten die niet FSC (Forest Stuart Council) gecertificeerd zijn het een bijdrage kan leveren aan illegale houtkap. Derhalve is de vereniging van mening dat alleen het gebruik van FSC gecertificeerd hout in nieuwbouw en reparatie is toegestaan.

Wim Bleeker
dinghy NED869 Trupial


Roland Bouwkamp has his own vision on wrong "wood"...
12footsailing classic boatbuilders
Sylphe classic cruises

zondag 6 januari 2013

Dinghy vision of Bert Bos

On the first of september 2011 I bought myself a 12 foot dinghy.
It was a second hand dinghy nr 859, a rather new one. It was build by mr. Obbe de Groot from Lelystad the Netherlands, An amateur builder in the age of approximately 80 years.

I already had seen several 12 foot dinghy’s sailing at the Sneekermeer in the Netherlands and I was always impressed by the character of the dinghy. The warm materials used, the craftsmanship the builder needs to possess to build such a dinghy, the stories told by those who sail the dinghy and participate in the regatta’s. The way spectators show their appreciation of what they felt by looking at a 12 foot dinghy
On the internet I saw dinghy 859 for sale. The photo that was shown let me see all those elements mentioned before. So I became a sailor again after many years of not sailing.
With respect for the dinghy and her challenging character I sailed in 2011 2 weekends with al lot of wind. Difficult to sail especially down winds. The other sailors where helpful and gave many tips how to sail the dinghy. I survived both weekends and enjoyed it very much. It was interesting to see the great diversity in the results the competitors made. For me an indication that it was about sailing and not buying the fastest dinghy. In my vision that makes the 12 foot dinghy a truly fair and challenging dinghy. A way of competing on equal basis to face the natural elements wind and water. Using tactics and boat handling to become the first at the finish.
My compliments to George Cockshot who designed this dinghy. A dinghy that is 100 years later still a very attractive dinghy to sail. Whether its is in slow winds or in other conditions with 26-30 Kts of wind and a crue member is needed it is fun . The true dinghy is well equipped to challenge these conditions. Solid en sustainable. A dinghy with the name 12 foot dinghy. For every competitive sailor it is clear what kind of a sailing boat that is.
In 2012 I sailed the whole season with more pleasure than I ever had before in sailing. Fair competition and different results. But I heard also that there was a group of sailors, most in Italy, who where looking for an other challenge and sail in a boat that was some kind of a copy of the 12 foot dinghy, but with significant changes in materials used, weight sail and more. I also heard that the way they sail that plastic dinghy is simmular wit f.e. the Finn. Lots of rolling down winds in spite of the regulations that does not allow rolling in that way. In my vision it is a new class. They should be so proud of their own boat design that there should be a new name for that design.
I have seen several classes original in wood designed which changed in to a plastic boat and with a considerable amount of changing possibilities during a regatta, new sail plans and so on. Most of the times the original class was destroyed and the modern version did not become the predicted “superclass” in volume as promised. Why was that. The change of the boat became a race of more changes and more and more. Finally there was for no sailing lover a real profit. Yes for the builders who needed no craftsmanship. There was a market for innovation and they make their profit. Mass production restricted lifecycles and so on. And finally both the original and the modernised version became boats suited for small regattas with only a few competitors.
In a regatta I want to sail against similar dinghy’s. That’s the only way to compete and measure yourself with others. New visions of sailing should go their own way and become a new class. If they cannot become a new class it is in my vision a lack of acknowledgement of its existence. In my opinion there should be no opening for these plastic dinghy’s to become part of the Dutch 12 voetsjollen club. Simply because it is no 12 foot dinghy and a true 12 foot dinghy sailor is proud and in love with the pure original 12 foot dinghy. Competing with only the same dinghy’s. The pure and original dinghy is sustainable. Plastic is not sustainable. My grandchildren (when they arrive) may have the opportunity to sail in regattas in the same dinghy as I sailed in because the dinghy will pass on through my son to his children and so on. It is now rather common because the pure and original 12 foot dinghy has proved in 100 years to fulfil the challenge in sailing for so many sailors of all different levers. Why change and kill the dinghy for an adventure that through time has been proven to be devastating for the continuity of sailing classes.
So I am against the introduction of a plastic dinghy within the Dutch ” 12 voetsjol klasseorganisatie”

I am also against any form of mixture during a regatta with plastic or modern wooden dinghies. When there is a regatta there should be an own regatta(start) for each class. For each class an own result and pricegiving ceremony. For each class an own identity. Any other form is for me a degeneration of the 12 foot dinghy and quality of competition that is to be found during a regatta with equal boats and challenges.
Looking forward to see you with your 12 foot dinghy in perfect sailing condition for both sailor and dinghy enjoying to fight against nature in a pure and natural 12 foot dinghy as it has been for the past 100 years.

Bert Bos
Dinghy NED859 Uisce Beatha