12footnews

International 12 foot dinghy

vrijdag 30 december 2022

Gereefd zeilen

Gereefd zeilen staat in de belangstelling. Veel zeilers hebben daarom een vlak zeil aangeschaft inclusief reefogen. Met een vlak zeil kun je in BFT 4 prima uit de voeten, zeker als je ook nog geregeld de sportschool bezoekt, zoals Victor van Solinge (zie foto boven). Een alternatief is natuurlijk bemanning meenemen, maar met alle licentie en ander gedoe raakt dit uit de mode. Bij BFT 5 en hoger is een reef in het zeil weer verstandig. Lees hier het interessante artikel over reven van Hans Nieuwland
Ik heb ook twee tuigen. Een all weather Molenaar zeil (model 2018 met veel banen en twist), geschikt voor zowel zachte, midden als harde wind. En daarnaast een vlak zeil met reefogen als je met harde wind alleen wilt zeilen. Dus zonder die 40-90kg extra gewicht van de bemanning.
Probleem is wel dat je soms snel van zeil wilt wisselen voor een wedstrijd. Dat kost normaal gesproken best veel tijd. Met behulp van de volgende truc kun je dat beperken tot ca. 5 minuten. Benodigd: twee gieken, twee gaffels en zelfgemaakte grommers / shackles van 3mm Dyneema (zie foto onder). Als je beide zeilen vantevoren op de giek en gaffel hebt bevestigd, hoef je alleen de volgende handelingen te verrichten.
1 sluiting halstalie  losmaken
2 sluiting neerhaler losmaken
3 schackle ratel schootblok voor openen
4 shackle schootblok achter openen
5 Knoop schoot losmaken (een gat boren van 10mm in de giek)
6 shackle grommer boven openen (met een oog waardoor grootzeilval loopt)
7 shackle grommer onder openen (bestemd voor het ondereinde van de grootzeilval)
8 shackle leidsel onder aan gaffel openen (elke gaffel een leidsel is ook een optie)
9 Zeil + giek + gaffel verwisselen
10 1 t/m 8 alles weer vastmaken
En zeilen maar weer. 

woensdag 7 december 2022

Belgie 15-16 juli 2023

***laatste nieuws***
Lees hier de aankondiging in het Nederlands

*** latest news ***
Read here the NOR in the English language

*** Informatie en opgave / Information and subscribing mail Pieter Bleeker

15-16 juli 2023 organiseert de Belgische 12voetsjollenclub een Friendship event op De Bocht, een klein meer van ca. 600 bij 700 meter in de buurt van Mechelen. Zie google maps De Bocht. Adres: Stuivenbergbaan 2830, 2830 Willebroek, Belgiƫ. Website VVW Hazewinkel hoe te rijden. Er zijn camperplekken, eenvoudige slaap mogelijkheden en diverse hotels in de buurt. Ook is er een eenvoudig clubhuis. Gastheren zijn de Belgen Luc Kerremans en Tony Peters (zie foto boven), hier bij de zeilclub. Reinhard Schroeder heeft hen op locatie bezocht en was enthousiast over de mogelijkheden voor een leuk Friendship evenement. De foto's van Reinhard zijn verzameld in een foto album.
De stad Mechelen kent vele bezienswaardigheden, zodat de aanhang (niet-zeilers) een toeristisch uitstapje kan maken. Ook is het de bedoeling op de zaterdag een gezamenlijke BBQ te organiseren. We schatten in dat ca. 20 boten het maximum is ivm de logistiek. Geef je daarom, onder voorbehoud, op voor 31-12-2022 (inclusief wensen overnachting) via de diverse app groepen of een email naar Pieter Bleeker. Je aanmelding is dan gegarandeerd en de Belgische organisatie heeft een idee op hoeveel boten ze kunnen rekenen. Lees hier het Engelstalige verslag van Reinhard Schroeder voor nog meer achtergrondinformatie.
Other Friendship events in 2023:
1 Netherlands. Grou. Princenhof. 1-2 july 2023
2 Germany. Schwerin. 2-3 september 2023.
3 Belgium. Lac de l Eau d Heure. 21-22 oktober 2023
in 2023 the Friendship series will be 10 years old, of course that will be celebrated.

July 15-16, 2023, the Belgian 12-foot dinghy club is organizing a Friendship event on De Bocht, a small lake of approx. 600 by 700 meters near Mechelen. Address: Stuivenbergbaan 2830, 2830 Willebroek, Belgium. There are camper places, simple sleeping options and various hotels in the area. There is also a simple club house. Hosts are the Belgians Luc Kerremans and Tony Peters (see photo below), here at the sailing club. Reinhard Schroeder visited them on location and was enthusiastic about the possibilities for a fun Friendship event. Reinhard's photos are collected in a photo album. The city of Mechelen has many places of interest, so that the supporters (non-sailors) can make a tourist trip. It is also the intention to organize a joint BBQ on Saturday. We estimate that approx. 20 boats is the maximum due to logistics. Therefore, subject to reservation, sign up for 31-12-2022 (including wishes for an overnight stay) via the various app groups or an email to Pieter Bleeker. Your registration is then guaranteed and the Belgian organization has an idea of how many boats they can count on. Read the English report by Reinhard Schroeder for even more background information.