12footnews

International 12 foot dinghy

woensdag 27 december 2023

TVE evaluatie

De Technische Vergadering van Eigenaren (TVE) is prima verlopen, de mensen van het Watersportverbond hebben het professioneel voorbereid en ook strak in goede banen geleid. Dat viel uiteraard niet mee met 79 eigenwijze jolzeilers in de zaal, die allemaal hun eigen ideeën hebben.
Over de zwaardkast zullen we het hier maar niet hebben: er is een compromis besluit genomen en oud-voorzitter van de Twaalfvoetsjollenclub Jan de Vreede zei het na afloop verstandig: de komende 5 jaar moeten we het er maar niet meer over hebben.
Twee voorstellen zijn goedgekeurd: het grondblok mag nu wat hoger geplaatst worden tegen de zwaardkast. Diverse jol zeilers hadden er problemen mee, dat de grootzeilschoot telkens over de hangbanden schuurt. Dat klopt wel als je de hangbanden "verkeerd" monteert. Op de foto mijn jol 888. De hangbanden zijn in een V-vorm onder het middelste bankje bevestigd. Een idee van Jeroen de Groot. Je kunt hierdoor verder buitenboord hangen en het grote voordeel: je grootzeilschoot is nu vrij van de hangbanden. Hoe simpel kan het jollenleven zijn. Mijn grondblok blijft dus gewoon op de originele plaats staan.
Ook een voorstel dat het heeft gehaald zijn keerblokken voor de neerhaler. Twee curryklemmen voor de neerhaler was al eens goedgekeurd op een vorige TVE. Nu mogen daar ook nog keerblokken bij. En zo gaan we steeds meer op een moderne Italiaanse jol lijken, wat enkele mensen helaas van harte toejuichen. Maar afgezien daarvan, is het ook verstandig allemaal extra neerhaler touwtjes en twee curryklemmen te monteren als je wat sneller wilt gaan met je jol. Ik denk het niet. Het idee achter het Italiaanse systeem is, dat je continu de spanning op de neerhaler verandert aan de wind. De spanning op de neerhaler beinvloedt de twist in het zeil. De neerhaler strak, minder twist. De neerhaler los, meer twist. Aerodynamisch gezien is het veel effectiever om continue met de schoot te "spelen", zodat je de invalshoek van de wind telkens corrigeert om meer lift uit je zeil te persen, anders gezegd meer PK's in de motor. Dat steekt heel nauw. Vandaar ook twee plakbandjes op mijn schoot voor een duidelijke markering.
Moet je dan nooit de neerhaler spanning veranderen? Zeker wel: als het zachter gaat waaien een beetje losser, zodat er iets meer twist in het zeil komt. Bij meer wind juist een beetje strakker, voor minder twist in het grootzeil. Maar dat kan heel goed met één curry klem onder het bankje. Keep it simple, zodat je al je concentratie aan de hoofdzaken kunt besteden: de juiste invalshoek van de wind. En uiteraard die éné goede klap in het kruisrak.
De marllijn rond de giek blijft verplicht als je conform de Nederlandse klassenvoorschriften vaart: Ook bij Internationale wedstrijden!
Geja vond dat in 1980 trouwens ook al een goed idee.
Een originele Italiaanse jol met zeilnummer I1448. Uit een tijd dat de Italianen nog op het echte klassieke spoor zaten en nog niet besmet waren met plastic en innovatie perikelen. In dit blogartikel nog iets meer informatie over de geschiedenis van deze 12voetsjol.

woensdag 22 november 2023

Regio Noord verslag 20231111

Net als in 2022, mocht Pieter Bleeker ook in 2023 weer de jaarprijs Noord mee naar huis nemen. Zie foto boven. Nipt voor Erik van der Meer en Durk Zandstra. Durk was tweede op het NK 2023 en had met een nieuw de Vries zeil de snelheid er goed in. Maar kwam voor de jaarprijs Noord dus iets te kort.
De skrepperspriis, de prijs voor de grootste stijger in het klassement ging uiteindelijk naar nieuwkomer Frank Havik. Aanvankelijk werd Bart Brijder als winnaar uitgeroepen, maar Bert Bos erkende later ruiterlijk dat hij een rekenfoutje had gemaakt. Mocht je zijn rekenwerk ook nog even willen nakijken, zie de PDF jaarprijs noord van Bert. Tip: zoom in op een groot scherm, vanwege de hoge cijferdichtheid.
Louis van Ameijden Zandstra was een uitstekende dagvoorzitter en Erik de Vries is secretaris van het regio bestuur. Zoals het hoort hebben zij beide getekend voor een verslag regio Noord najaarsbijeenkomst 11 nov 2023.
Plaatjes zeggen meer dan tekst. Zie hier de foto's
De najaarsbijeenkomst van de regio Noord in kegelcentrum "de laatste Stuiver" op 11 november 2023.

maandag 20 november 2023

TVE verslag 18 november 2023

Op 18 november was de technische vergadering van eigenaren (TVE). We waren te gast op het kantoor van het Watersportverbond in Utrecht. Altijd spannend deze vergaderingen omdat de klassenregels worden aangepast en daar heeft iedereen vaak eigen ideeën over. Door alle conflicten over de zwaardkast van de afgelopen jaren was de opkomst erg groot: in totaal waren 79 eigenaren van jollen vertegenwoordigd. Het verslag en de definitieve klassenregels zullen hier nog gepubliceerd worden. Alleen de foto onder geeft een indruk hoe de zwaardkast discussie is geeindigd en hoe er gestemd is. In het algemeen kan gesteld worden dat de jol klassiek blijft. We gaan niet de kant op, zoals de foto boven suggereert. Overigens een fotoshop plaatje gemaakt door onze overleden "admiraal" Bert Hamminga. Voorstellen die de jol de moderne kant op willen duwen, zijn bijna allemaal afgestemd: zoals de electrische pomp en strippen op het zwaard of onder de zwaardkast. Ook de losse broek heeft het niet gehaald. Wel mag het grootzeilblok nu iets hoger op de zwaardkast worden gemonteerd, zodat het vrij blijft van de hangbanden. Keerblokken voor de neerhaler (voorstel Frank Havik) heeft het wel gehaald.

zondag 5 november 2023

TVE vergadering 18 november 2023 (2)


Door Pieter Bleeker (op persoonlijke titel)

Op 11 november is er een noordelijke bijeenkomst. Zowel Frank Havik als ik zijn door de regiovoorzitter Louis van Ameijden Zandstra gevraagd een kleine toelichting te geven op de agenda van de TVE vergadering op 18 november, maar Louis zei, streng doch rechtvaardig: maximaal 10 minuten. Het moet wel leuk blijven en er moet ook nog gekegeld worden. Omdat Frank als eerste aan de beurt is, blijft er voor mij waarschijnlijk maar twee minuten over. Daarom zet ik mijn analyse alvast maar even op papier, dat scheelt weer in de tijd. Laat ik eerst een compliment maken aan onze TC. Wat mij is opgevallen dat vaak als onderbouwing wordt genoemd, de originaliteit van de 12voetsjol. Heel goed. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar als je dezelfde uitgangspunten hanteert is elk twistpunt uiteindelijk vaak wel oplosbaar. Vooral als je goed naar elkaars argumenten luistert. Dat is helaas wat betreft de zwaardkast niet goed gegaan. Over het effect van vocht op de uitzetting van hout, verschillen de meningen nog steeds. Het resultaat kennen we wel: 1 laklaag te veel in de zwaardkast van Tonny Surendonk en daarna gelijk 9 keer DSQ. Het doet me denken aan de kinderbijslagaffaire of in Groningen de aardbevingen problematiek door gaswinning. De parlementaire enquêtes hierover hebben veel feiten opgeleverd over de achtergronden en ook wie verantwoordelijk waren. Dat fenomeen kennen we echter niet in de zeilwereld, maar we hebben gelukkig wel de TVE op 18 november. Er liggen nu vier alternatieven om de zwaardkast ellende definitief op te lossen. Er zijn voorstellen van
1 Henk Wittenberg,
2 Sipke Schuurmans / Hans Nieuwland / Pieter Bleeker /Jan de Vreede
3 Frank Havik
en ook nog een vierde namelijk van het bestuur, TC en watersportverbond. Dit laatste vierde voorstel komt niet in stemming maar als alle andere voorstellen worden afgewezen blijft de oude regelgeving in tact en dan verandert er niets: 11mm zwaardspleet tolerantie met als bekende sanctie: uitsluiting, uitvijlen of een nieuwe zwaardkast. In de afgelopen jaren is volgens een betrouwbare schatting bij elkaar zo’n 10.000 euro uitgegeven aan zwaardkast reparaties, vooral in de regio Loosdrecht. Op een lijst staan ca. 35 jollen die niet voldoen. Maar laten we positief blijven. Het voorstel van Henk Wittenberg wordt als eerste in stemming gebracht. Zijn idee: bij de eerste certificering blijven de vullatten van de zwaardkast gewoon 12 mm. Daarna is er vrijheid en wordt de zwaardkast nooit meer gecontroleerd door de verbondsmeter of de uitrusting controleur: iedereen moet maar zorgen dat het zwaard op en neer blijft gaan. Slimmeriken zullen dan waarschijnlijk RUBBER STRIPPEN in de zwaardkast gaan plakken. Is dat erg? Denk het niet: in de Vaurien was het heel gebruikelijk. Een goedkope oplossing en ook nog eens veiliger bij omslaan.
Als dit voorstel het niet haalt, komt het voorstel van de Vreede/Schuurmans/Nieuwland/Bleeker in stemming. Ook hier blijven bij de eerste certificering de vullatten gewoon op 12mm (of meer) staan. Omdat vocht nu eenmaal houtzwelling veroorzaakt, is de grens in het MIDDEN van de zwaardkast op min. 9mm gesteld. Andere kunstmatig aangebrachte versmallingen zijn niet toegestaan. Dus ook geen rubber strippen. Aan de voor- en achterkant van de zwaardkast blijft de grens gewoon op min. 11mm staan. Dus drie meetpunten voor de controleurs!!. Bij de mast kan dat ook, dus waarom niet bij de zwaardkast. Turbulentie aan de achterkant van de zwaardkast geeft weerstand, maar dat is voor iedereen gelijk bij 11mm en dat het zwaard iets meer rechtop staat heeft geen effect. Sipke heeft als scheepsbouwkundig ingenieur dat met vrienden aangetoond. Dus alle jollen gelijke langzaam en de originaliteit van de jol is ook nog eens geborgd, want we varen al 100 jaar op deze manier. Dus wat is het probleem dan nog? De 9mm is een arbitraire grens en ook als handreiking bedoeld om alle neuzen weer in dezelfde richting te krijgen en jol eigenaren niet op onnodige kosten te jagen.
Maar mocht dit voorstel het ook niet halen komt het voorstel van Frank Havik in beeld: 10mm speling in de zwaardkast in plaats van 11mm. Hoeveel 12voetsjollen zullen dan in de problemen komen? Daarover verschillen de meningen. Eindigen de discussies over de zwaardkast bij aanname van dit voorstel. Waarschijnlijk niet.
Mocht ook dit voorstel het niet halen, blijft de 11mm zwaardkast tolerantie overeind en waarschijnlijk strenge handhaving. Een deskundige van het verbond deed de volgende suggestie als finale oplossing: als je houtzwelling verwacht, zet je er toch een nieuwe zwaardkast van 13-15mm in...
In de aankondiging staat ook nog iets over verplaatsing van de zwaardkast regels van deel 3 (bouwvoorschriften) naar deel 2 (beperkingen tijdens het wedstrijdvaren). In 2016 is het regeltje “in natte en droge toestand” opgenomen. Het begin van alle ellende. Maar juridisch en technisch gezien kan dit helemaal niet. Hoe kan het verbond een jol meten die zich op hetzelfde moment in droge en natte toestand bevindt. Dat is technisch gezien idioot. En daarnaast zijn er juridische risico's voor het verbond als iemand naar de rechter stapt. Vandaar dat de bouwschriften van deel 3 nu zijn hersteld naar de oude toestand voor 2016. En “natte toestand met een minimum van 11mm” tijdens het wedstrijdzeilen wordt gewoon overgeheveld naar deel 2. Maar die rigide grens van 11mm kan dus 18 november veranderd worden in: vrij (Wittenberg), 9mm (Schuurmans c.s.) of 10mm (Havik). De keuze is aan de certificaathouders op 18 november.

vrijdag 3 november 2023

Nieuw dekzeil

Een goed dekzeil maken voor een 12voetsjol vereist veel ervaring. Dat is Rob van Zeilen wel toevertrouwd. Zie foto boven. Mijn jol bracht ik bij zijn werkplaats in Groningen en daar meette hij eerst alles op. Elke jol is weer anders omdat de lazy bones vaak andere afmetingen hebben. Deze had ik in mijn eigen werkplaats 10cm hoger gemaakt. De voorste staat nu op 15 cm. boven het dek, de achterste 21cm boven de spiegel. Bij mijn oude dekzeil bleef er vaak water op de tent staan en dat is uiteraard niet de bedoeling. Op deze foto's krijg je een indruk hoe ik de lazy bones heb gemaakt. Dat zijn de twee draagsteunen voor mast, giek en gaffel. Daarna was het de beurt aan Rob er een goed passende dekttent omheen te maken. Alle details van de dektent zijn op de foto's goed te zien. Belangrijk is dat de dektent de volledige romp overlapt, zodat zonlicht en dus UV straling geen kans krijgt. De zeilnummers op de dektent maken het allemaal wat persoonlijker. De website van Van Zeilen Sails geeft aanvullende informatie. Aanrader als je behoefte hebt aan een mooi en goed dekzeil voor een 12voetsjol.

donderdag 2 november 2023

TVE vergadering 18 november 2023 (1)

De zwaardkast prijs

Op 18 november 2023 wordt in Utrecht een TVE (Technische vergadering van eigenaren) georganiseerd door het Watersportverbond en de Twaalfvoetsjollenclub. Al 8 jaar is er discussie over de breedte van de zwaardkast. Er liggen nu vier voorstellen om deze kwestie definitief te regelen. Frank Havik heeft veel mensen gesproken hierover. Zijn analyse is hier te lezen, een soort stemwijzer die kan helpen een keuze te maken 18 november. Behalve de zwaardkast geeft Frank ook uitleg over andere ingediende voorstellen.

vrijdag 20 oktober 2023

Regio Noord bijeenkomst 11 november

Vergaderen, kegelen en na afloop Chinees eten in de Letze Stuver, kegelclub de Bargen in Goutum. Noteer zaterdag 11 november in je agenda, inloop vanaf 14:30hr. Adres: Wergeasterdyk 52, Goutum.
zie het verslag van de bijeenkomst op 18 maart 2023.
en hier de agenda
Dagvoorzitter: Louis van Ameijden Zandstra.
Op de foto de Noordelijke jaarprijs, het uitreiken daarvan is altijd het hoogtepunt van de bijeenkomst. Deze zal ook dit jaar weer naar de beste Noordelijke zeiler gaan. Bert Bos tekent voor het rekenwerk, hij heeft het dit jaar overgenomen van Jan Sonnenberg. Sinds 1994 hebben bekende jol prominenten als Rypke de Jong, Wynoudt Taconis, Jan Geerts de Jong, Anne Timmer deze prijs mee naar huis mogen nemen. Ze zijn helaas niet meer onder ons, maar hebben de tijd nog meegemaakt dat de "good old" Noord Nederlandse Watersportbond (NNWB) nog actief was. Op de lijst met winnaars, staan ook nog andere bekende namen zoals Simon Schermerhorn, Bart Brijder, Koos Kooistra, Hans van der Kooy, Emiel Westerhof. Zie de detail foto's van de Noordelijke jaarprijs. Ook zal worden uitgereikt de Skrepperpriis voor de zeiler die de meeste progressie in 2023 heeft geboekt. Na afloop kan je op de kegelbaan je kunsten laten zien en als je je ter plekke opgeeft bij Gerrit Klugkist wordt je op de lijst geplaatst voor de Chinees. Het Noordelijke regio bestuur rekent op een grote opkomst: Er valt veel te bepraten.

zondag 24 september 2023

KWS sluitingswedstrijden 2023

Verslag  KWS 23 en 24 september 2023

Door Marco en Jolanda Piket.

Al een paar weken hielden we de inschrijvingen voor deze wedstrijden nauwlettend en met enige vrees in de gaten. Het liep duidelijk geen storm en uiteindelijk waren er slechts zeven deelnemers. Jammer want de weersverwachting zag er veelbelovend uit. Zowel voor zaterdag als zondag een windkracht 3 a 4 en dat was dit seizoen wel eens anders. De eerste start was zaterdag om 11.25 uur, dus iedereen goed uitgeslapen aan de start. Bert Bos (859) begon voortvarend en rondde als eerste de bovenboei. In het voordewindse rak ontstond er een clubje van 5 boten. Marco in de 558  had duidelijk nog te kampen met zijn  kampioenschapsdip en voor Gerrit (814) woei het net even te hard. Vooraan bleek Durk (861) de sterkste gevolgd door Pieter (888) en Bert. Tijdens het eerste kruisrak is Tjibbe van der Laan door zijn zoon Jelle uitgestrooid in het Sneekermeer. Zo deed hij op zijn manier ook mee aan de afsluiting, met zijn zeilmaat Gerrit op de achtergrond. Na een broodje en een drankje en niet te vergeten een plasje was iedereen weer klaar voor de middagwedstrijd. Iets minder wind dan ’s morgens hetgeen prettig was voor Gerrit. Bij de start was Leen (848) wat aan de late kant (pech ??) en kon dit gedurende de wedstrijd net niet meer goedmaken. Vooraan vochten Durk en Pieter om de overwinning die uiteindelijk wederom naar Durk ging. Frank Havik (777) bekroonde een mooie inhaalrace met een derde plaats. Zondagmorgen een uurtje eerder op en er staat een stevig windje. Gerrit en Leen hebben de krachten gebundeld in de 814, maar de anderen gingen dapper alleen op weg. Voor de derde race ook weer een andere baan, dus goed kijken waar je heen moet want voor ons is een gat in de startlijst. Bij de bovenboei toont Durk wederom de sterkste te zijn dit weekend en achter hem ligt alles dicht bij elkaar. In het tweede kruisrak maken Pieter en Marco een verkeerde slag. Frank maakt het Durk nog lastig en wordt knap tweede. Over de middagwedstrijd kunnen we kort zijn. Wij (Marco en zus Jolanda) lagen op de Zoutepoel en zagen dat de O-jollen van start gingen. We hadden ook enkele jollen zien varen en dus toch op weg naar de start, alwaar de 558 de enige jol was. De keus was naar huis of toch maar starten. Een kleine straftraining vond ik wel op zijn plaats en bovendien moet ik ook met deze weersomstandigheden leren omgaan. Voor de einduitslag maakte het bovendien niks uit. Durk, Pieter en Frank stonden al vast als de nummers 1 t/m 3 waarvoor hulde.

uitslagen KWS sluitingswedstrijden
maandag 18 september 2023

GWS 2023


Door Gerrit Klugkist

Verslag zeilwedstrijden 16 en 17 september 2023 GWS te Grou. Deze wedstrijden staan op de kalender van onze jollenclub als Klassenevenement Noord. Met 16 deelnemers redelijk bezet. Het was zaterdag prachtig weer, maar de wind liet ons in de steek, na twee maal het water op met af en toe een lichte bries moest het wedstrijdcomité de zaak toch afblazen. Ze hebben nog even met de gedachte gespeeld alleen op het Pikmeer een korte wedstrijdbaan aan te leggen maar zoiets moet je voorbereiden, misschien een volgende keer. Na een mooie wandeling door Grou, het is er echt prachtig, even een terrasje gepikt en daarna heerlijk gegeten bij de Chinees met het merendeel van onze groep. De voorspelling voor zondag was iets meer wind en pas later in de middag kans op een drupje regen, nou sinds Gerrit Hiemstra het weer niet meer voorspelt is het muizen, van het begin tot het eind een “buitje”. Met weinig wind is de Tynje een lastige passage, het veld schoof in elkaar maar er voltrok zich een klein wonder, Pieter helemaal onder in het veld schoof langzaam naar voren en trok mij mee, bij boei 14 lagen we een mooi stuk voor op de groep. Pieter (de Max Verstappen van de jollenclub) kon zijn koppositie vasthouden, ik helaas niet. Het duurde Erik allemaal veel te lang en ging halverwege een baantje trekken (zwemmen) wat hem natuurlijk een plek in de kopgroep koste maar dat liet hij graag over aan zijn zoon Floris. De Groningers (Pieter en Wim) gingen er samen met Floris met de prijzen vandoor, misschien moet ik eens vragen aan burgemeester Buma van Leeuwarden hoe hij de Groningers buiten de deur houdt als Cambuur speelt? Maar het gaat niet alleen om het zeilen, het samen komen van onze hechte vriendenclub is net zo belangrijk. Al met al was het weer een heerlijk zeil weekend met mooie prijzen van de nieuwe slager in het dorp (ster) en natuurlijk de zilveren jol, de wisselprijs voor de winnaar. Ik heb weer genoten en ik denk jullie ook.

Zie foto album en de uitslagen

dinsdag 12 september 2023

SNEH 21-22 oktober 2023


Wanneer: 21-22 oktober 2023
Waar: Lac de l'Eau d'Heure. Rue de Oupia 4 bte 1, 6440 Froidchapelle, Belgium.
Door wie: Zeilvereniging SNEH, 12voetsjollenclub Belgie / Tolerant, 12footcwc.org
Voor wie: klassieke houten 12voetsjollen
Wat: Friendship series
Inschrijven via : website sneh

Kosten: inschrijfgeld 35 euro. Diner zaterdagavond 35 euro. Contant betalen in het clubhuis of met een overboeking.
Bij het clubhuis van de SNEH kan in de auto of camper worden overnacht. Huur je liever een huisje of hotel. Geja heeft adressen verzameld. zie logeeradressen. Tip: zoek elkaar op en huur gezamenlijk een huisje, wel zo goedkoop en gezellig. Stuur een email naar Pieter Bleeker voor bemiddeling.
De wedstrijden zijn open voor OK jollen, Europe en 12voetsjol. Tijdens het diner is er altijd live muziek door de Engelse OK zeiler en zanger Rod Andrew.

Bezoek je voor de eerste keer dit evenenement. zie ook
aankondiging 2018
verslag 2018.
aankondiging 2019
verslag 2019
De prijzen bestaan altijd uit grote flessen Chimay bier, wat in de buurt wordt gebrouwen.
Het lac de l'Eau d'Heure is een groot stuwmeer en ligt op de grens van België en Frankrijk.

English translation by Doug Branson
When: October 21-22 2023
Where: Lac de l'Eau d'Heure. Rue de Oupia 4 bte 1, 6440 Froidchapelle, Belgium.
By whom: Sailing association SNEH, 12voetsjollenclub Belgium, 12footcwc.org
For whom: classic wooden international 12 foot dinghies
What: Friendship series
Registration via : website sneh

Costs: entry fee 35 euros. Dinner Saturday evening 35 euros. Payment at registration cash or via credit card or bank transfer. You can spend the night in the car or camper at the SNEH clubhouse. Would you rather rent a house or hotel? Geja has collected addresses. see accommodation addresses.. Tip: get together, share with others and rent a house together, so cheap and cozy. Send an email to Pieter Bleeker for mediation and introductions. The competitions are open for OK dinghies, Europe and International 12 foot dinghies. During dinner there is always live music by the English OK sailor and singer Rod Andrew.

Are you attending this event for the first time? Then see
aankondiging 2018
verslag 2018.
aankondiging 2019
verslag 2019

maandag 11 september 2023

162e hardzeildagen Frisia

Voor de 162e keer Merkewedstrijden in Grou, georganiseerd door Frisia. 10 jollen stonden ingeschreven, waarbij wel gold dat Floris van der Meer op de zaterdag het feestgedruis koos in plaats van de wedstrijden. Hij stuurde wel een plaatsvervanger zijn broer Tom van der Meer. Op de zondag stapte Floris weer in de boot, waarbij hij in de tweede wedstrijd op de zondag nipt werd verslagen door zijn vader Erik met 10cm verschil. Op de zaterdagmorgen was Erik niet zo in vorm en ging de strijd tussen de andere broers Pieter en Wim Bleeker, die na één dag met een gelijk aantal punten broederlijk bovenaan stonden. Ook vooraan was de ervaren Bart Brijder, die af en toe terugkeert in de 12voetsjol. Maar ook hij kon zijn zwager Erik van der Meer niet afstoppen. Erik ging los met een eentje op de zaterdagmiddag en dat deed hij op de zondagmorgen nog een keer, vooral door zeer scherp te starten bij de leiboei, een specialiteit van hem. De wind varieerde tussen bft 1 en 3 met grote winddraaiingen. Daar komt ook nog bij dat je door de Tynje moest kruisen, inclusief afdekkingskegels van de bomenrij. Maar allemaal wel goed om je incasseringsvermogen te testen. Uiteindelijk resulteerde het in de volgende uitslagen
de winnaars Wim Bleeker (2), Erik van der Meer (1) en Pieter Bleeker (3)
Gerrit Klugkist (4) en Bert Bos (7) in het voor de windse rak

maandag 4 september 2023

Schwerin 2023


Door Pieter Bleeker

Schwerin is een evenement voor liefhebbers van hout en klassiek. En dat past heel goed bij de Friendship series. Dertien klassieke 12 Fuss dinghies hadden ingeschreven naast 35 andere prachtige houten boten zoals 12meter scharpies, jollenkreuzers en vrijbuiters. Het is een evenement, waarbij meedoen belangrijker is dan winnen. Een gezellig samenzijn in combinatie met onze museumboten is het belangrijkste. En in de schaduw van het enorme kasteel van Schwerin, waar onze Prins Hendrik (de man van koningin Wilhelmina) ooit is geboren, is met de ambiance niets mis. Reinhard en Annette Schroeder hebben kosten noch moeite gespaard het iedereen naar de zin te maken en diverse mensen onderdak verleend. Maar het is een aanrader met een camper of tent te komen, want naast het clubgebouw van de Schweriner Seglerverein uit 1894 zijn prima faciliteiten. Op de vrijdag avond heeft de Nederlandse delegatie eerst het wijnfeest bezocht en daarna een bezichtiging gekregen van het officiersmess gebouw uit 1900, wat nu is verbouwd tot een kantoorpand, waar Annette werkt. Annette vertelde ook over de Wende in 1990 en welke impact dat heeft gehad voor de voormalige Oost-Duitsers: Bijna iedereen was in één klap werkloos, geen inkomen meer en dat heeft uiteraard veel verbittering opgeleverd.
Na de bezichtiging en lezing konden we aan de oevers van het meer genieten van een laser en vuurwerk show, ondersteund met muziek. In dit foto album kun je een selectie van alle foto's zien, het geeft een indruk hoe je in Schwerin kunt genieten van een Friendship event.
Op de zaterdag prachtig weer, maar helaas geen wind, tijd voor Richard en mij om dan maar even te gaan roeien met de jol (zie foto boven) wat uiteraard lachende gezichten opleverde bij alle Duitse deelnemers: dat zoiets ook nog kan met een 12 fuss dinghy. Wij weten natuurlijk wel beter: een jol is in de kern slechts een roeiboot met hijskettinkjes en roeiriemen, waar ook nog een zeil op is geplaatst.
De wedstrijden konden echter met geen mogelijkheid doorgaan, vandaar dat we ons gereed konden maken voor het happy hour en het diner.
Op de zondag gelukkig wel een mooie zeilwind van bft 2-4, waarbij we nog twee wedstrijden konden zeilen, door middel van een op en neer baan. Zeer professioneel uitgelegd en georganiseerd door het Duitse wedstrijdcommittee, onder leiding van Carola Volkmann. Bij het palaver zei ze het al kernachtig, de meesten kennen mij en zoniet zal dat niet lang meer duren. Maar petje af, je kunt merken dat ze veel ervaring heeft met het organiseren van kampioenschappen. In de 12foot classic wood club denken we ook nog weleens aan een Europees Kampioenschap voor klassieke jollen, Schwerin zou dan een goede locatie kunnen zijn. Over de twee wedstrijden zelf viel vooral het goede zeilen van Rianne van den Boomen op, voor de eerste keer eindigde ze zelfs voor haar echtgenoot Hero Breuning. Ook Frank Havik begint steeds constanter te zeilen. Net als Hero in de eerste wedstrijd, waar hij als derde eindigde na een felle strijd met Reinhard en mij in de kopgroep. Zie hier de Uitslagen De prijsuitreiking is een enorme happening: iedereen mag naar voren komen voor een prijs. Richard zelfs twee keer, want hij zeilde in de mooiste en oudste boot en dat wordt in dit gezelschap erg op prijs gesteld. Zelfs de plaatselijke TV besteed aandacht aan het evenement. Zie hier de TV uitzendig van 2022 en TV uitzendig van 2023.
Drie Duitse deelnemers zijn lid van de Lubecker Yacht Club, ooit opgericht door de Duitse keizer. Onno Peters heeft een Litouwse jol en bedankte de uitstekende organisatie van de Schweriner Segler Verein 1894
Frank Havik in actie

dinsdag 22 augustus 2023

Alkmaar open 2023

Door Durk Zandstra

Alkmaar Open 2023, wind water en verwarring.
Goede weer- en wind voorspellingen voor het lange weekeinde 18/19/en 20 Augustus. Dankzij de wervende acties van Anjo Klinkenberg hadden zich reeds 13 jollenzeilers en zeilsters aangemeld. Daar zou op zaterdag nog een bijkomen zodat in de jollen de beroemde “beer van de meer” prijs verzeild ging worden. Vrijdagmiddag begon met de traditionele sprintwedstrijden met alleen een kruisrak van ongeveer een mijl. Dit alles bij een oostelijke wind die behoorlijk zoekerig was en nogal plaatselijk verdeeld was in sterkte. Dit alles kon niet tegenhouden dat Chris Klinkenberg vrijwel onverslaanbaar was met een 2e en twee eerste plaatsen. Een van de sprintwedstrijden werd bij de jollen “verstoord” door een heel groot vrachtschip dat net door de vaargeul ging vlak na de start. Van de meeste stuurboord gestarte jollen waren er denk ik twee jollen die er net voorlangs konden. De overige zeilers moesten geduld betrachten en gingen uiteindelijk er wel achterlangs met de hele dunne wind die er was. Jan Piet Lohman wist die race te winnen. Zaterdag gewone baan wedstrijden. Nou zo gewoon was de interpretatie en het lezen van de baan achteraf niet. Er bleek sprake van baan 1 en 2 maar ook van A en B. Daarnaast was ook vermeld in de wedstrijdbepalingen dat de oneven klasse nummers de A baan zouden zeilen en de even klassen de B baan. In essentie was het verschil tussen de banen inner versus outer loop. De eerste wedstrijd op zaterdag werd afgebroken na een forse windshift waardoor de baan bezeild werd. Ondertussen begon het ook aardig te waaien zo’n 15 tot 20 knopen. Na aanpassen van de baan na de start van de tweede wedstrijd bleek dat er een grote verwarring was ontstaan over de te zeilen baan. Na het eerste kruisrak ging een deel van de vloot voor de inner loop en een ander deel voor de outerloop. Dit probleem deed zich niet alleen bij de jollen voor. Uiteindelijk werd deze race wel op dezelfde finishlijn beëindigd maar met een andere uitslag dan de verwachte positie; de inner loop was veel korter dan de outerloop. Protesten leidden ertoe dat uiteindelijk alle wedstrijden van zaterdag ongeldig werden verklaard. Over de details: er was niet in de wedstrijdbepalingen opgenomen dat de baan gewijzigd kon worden en aangeven van a en b en 1 en 2 banen was ook te onduidelijk. Met alle pogingen van het comité om via de L-vlag op schip de deelnemers te praaien en daarmee de baan bedoeling aan te geven ging verloren in alle herrie van klapperende zeilen en de aandacht van stuurlieden die nodig was om de zaak overeind te houden. Uiteindelijk zeilden alle jollen wel een gelijke baan in de derde start (de tweede gefinishte wedstrijd). Rina en Henk wisten deze race te winnen. Er werd nog een vierde wedstrijd gepland die door geen enkele jol werd gestart. Dit alles vanwege de toch wel zeer pittige wind condities en door iedereen was al zo’n beetje 4-5 uur op het water doorgebracht. Men vond het wel genoeg. Hoewel reeds werd vermeld dat de wedstrijden van zaterdag ongeldig werden verklaard, was het protest comité er wel de hele avond mee bezig om tot een uitspraak te komen. Ze kon volgens de regels niet anders dan de wedstrijden ongeldig verklaren. Veel zeilers wilden echter toch wel dat de resultaten van de ongeldig verklaarde wedstrijden mee genomen zouden worden in het eindklassement. Op voorstel van de wedstrijdleider kon uiteindelijk, als op een Poolse Landdag, per klasse meegedeeld worden wat men wilde. Bij meerderheid van stemmen werd wel/niet meenemen resultaten bepaald. Ik dacht dat vrijwel unaniem werd aangenomen om de resultaten mee te nemen naar eindklassement. En aldus geschiedde. Hiermee werd het keurslijf van de regels overruled en kregen de meeste zeilers zonder steun van het reglement toch hun waardering voor een zware dag wedstrijdzeilen. Zondag werden er nog drie mooie wedstrijden gezeild met toch meer wind dan de 8-12 knopen die voorspeld was. Meer 12-15 knopen was de realiteit. Wel een ZW wind die nogal shifte. Soms trok de SB wal van de Dodde, soms de BB wal. Martin Trompert wist zo van 5-6 e plaats bij de onderboei in het laatste kruisrak naar de eerste plaats op te rukken. Anderen verloren zo wel eens 5 plaatsen. Uiteindelijk kwam het tot een prijsuitreiking die druk bezocht was. Rina en Henk in de 832 namen de beer mee naar huis en komen op de Heineken wissel prijs te staan. Deze wissel prijs wordt al sinds 1988 verzeild en is zo vaak gepoetst dat er bijna geen “zilver” meer op zit. Voor diegenen die onbekend zijn met de uitslag verwerking bij Alkmaar open: de drie sprintwedstrijden worden tot een resultaat verwerkt en staan gezamenlijk als de eerste wedstrijd in de uitslagen lijst. Volgend jaar meer jollen naar het Alkmaardermeer, voor weer een beer van de meer.


Uitslagen sprintwedstrijden
uitslagen alkmaar open

zondag 13 augustus 2023

Sneekweek 2023

Door Louis van Ameijden Zandstra

Zeilers,…. optimisme in de 12voetsjollen!!!

Inmiddels weten wij wie gewonnen heeft … Pieter Bleeker en op een eervolle tweede en derde plaats Floris van der Meer en Erik van der Meer. Met goede resultaten werd Hans Nieuwland vierde. Vermeldingswaardig is zeker het resultaat van Annette Westerhof en Annabelle Westerhof met tweemaal een derde plek tijdens de laatste series….. in een vijfde positie als eindresultaat. Annabelle zeker een talent startte haar zeilerscariere .. jawel in de klasse der Optimisten. Zie foto en blogartikel uit 2014 van Annabelle. Wij wensen haar terug te zien in de jol. Dan daal ik af naar het klassement. Op positie 12 komen wij Jessica Brijder tegen. Een dame die het zeilen in veel aspecten beheerst doch in deze Sneekweek minder tot bloei kwam. Op een dertiende plek Jildou Hak- Huitema (zie foto). Een goed resultaat, zeker te bedenken dat zij voer met haar 11 jarige zoon Mink die ook het zeilen heeft geleerd in de Optimist, enthousiast was en van boten houdt. Op een verdienstelijke 15e plaats staat Jan Hak. Als bemanning voer hij met zijn kleinzoon Melle. Melle komt ook uit de Optimisten-klasse. Wie weet neem hij het helmhout over van zijn Pake? Net daarachter Anjo Klinkenberg die haar kleinzoon opleidt tot een vaardig jollenzeiler. Kortom veel beloften voor de toekomst in de 12voetsjollenklasse!!!
Anjo Klinkenberg met kleinzoon Alexander (11jr)

Lees hier de uitslagen van de Sneekweek
en hier het foto album van de Sneekweek 2023.

de dag verslagen
Dag 1 door Bert Bos
Dag 2 door Frank Havik
Dag 3 door Victor van Solinge
Dag 4 ging niet door voor de 12voetsjollen: te veel wind
Dag 5 door Jildou Hak-Huitema

woensdag 9 augustus 2023

Sneekweek dag 5


Door Jildou Hak - Huitema

Hardzeildag 8 augustus 2023

Na twee dagen waarin Aeolus zijn slechte humeur botvierde op de deelnemers van de Sneekweek was hij op de 86ste hardzeildag wat vriendelijker gestemd. Op deze zonnige dag, met hier en daar een wolkje, voorzag hij ons van een mooie stabiele 3 beaufort. Mooie omstandigheden waarin 21 jollen de degens met elkaar kruisten en streden voor een mooi resultaat op de west zuidwestbaan (L).

Waar ondergetekende (858) bij de start koos voor een plek bij de onderboei zocht mijn vader (787) zijn geluk meer bovenin. Algauw bleek dat bovenin de ‘place to be’ was. Iedereen die daar gestart was zat duidelijk meer voorin dan de boten die onderin gestart waren getuige de opname bij de eerste boeironding. Waren er sprintprijzen geweest dan zou Hans Nieuwland (468) hier de beste papieren voor hebben gehad ware het niet dat, in tegenstelling tot de voorgaande dagen, de eerste (groene) bovenboei deze keer bakboord gerond diende te worden in plaats van stuurboord. Zo sympathiek als Pieter Bleeker (888) was om Hans hier tijdig op te wijzen ging hij wel als eerste om de bovenboei met Frank Havik (777) in zijn kielzog. Wij, ik zeilde deze dag met mijn zoon Mink(en derde bemanningslid; knuffel genaamd “haas”), konden onze matige start in het eerste kruisrak niet repareren en kwamen als zestiende om de eerste ton. Mijn vader (787), zeilend met onze andere zoon Melle, daarentegen wist zich netjes in de kopgroep te nestelen door als zevende het voor de windse rak in te gaan. 

Nadat we het Sneekermeer voor de wind verlaten hadden en via de klok de Goinggarijpster poelen bereikt hadden konden we aldaar iets van onze achterstand goedmaken. Dat resulteerde in een (bij benadering) tiende stekkie bij het ingaan van de Sybesloot. Ook Floris van der Meer (850) had zijn matige start redelijk rechtgetrokken en vond zichzelf bij het opkomen van het Sneekermeer terug op een vierde plek. Ook moeder en dochter Westerhof zeilend in de 742 zaten keurig voorin en gingen als tweede door de Sybesloot. Frank Havik (777) daarentegen had minder geluk en zakte op de poelen terug naar een zesde plek. 

Dat het van de Sybesloot aan de wind naar boei 1 (in het verleden boei 5 voor de kenners) nog verraderlijk kan zijn bleek weer eens te meer. Er werd vrolijk gestrooid met het verlies en winst van plekjes. We meenden uit de Sybesloot te kiezen voor een rechte slag naar boei 1. Echter bleek dit niet de juiste keuze….we hebben hier nog 1 of 2 plekken af moeten staan. Floris van der Meer spurtte nog naar een keurige tweede plek ten koste van de dames Westerhof. Hans Nieuwland werd in zijn 468 vierde. Pieter Bleeker was in zijn 888 vandaag de meest stabiele deelnemer in het jollenveld en finishte na de hele race vooraan gelegen te hebben als eerste. Hulde!

Op de laatste dag van de Sneekweek zal het er nog om gaan spannen. Kijkend naar het klassement staat Floris eerste met 10 punten met op zijn spiegel Pieter Bleeker (11 punten). Daarachter, met een klein gaatje, vinden we Hans Nieuwland terug met 15 punten. Het lijkt op het oog dan ook dat het zal gaan tussen Floris en Pieter. Maar waar twee vechten om een been…. Donderdag 9 augustus om 13:00 weten we ongetwijfeld meer.


Jildou Fokje Hak-Huitema
Vento Vivere
NED 858

maandag 7 augustus 2023

Sneekweek dag 3


Door Victor van Solinge

Na 2 prachtige dagen varen met voor mij uitstekende resultaten vroeg Geja of ik het verslag voor Dag 3 (Maandag 7 augustus) zou willen maken.
Deze winter heb ik telkens meegedaan aan de jollen-webinars met het idee om mijn resultaten iets te verbeteren. We kregen zelfs instructie van een belangrijke bondstrainer die telkens benadrukte om eerst je doelstellingen duidelijk te hebben en daarna een goed plan te maken om vervolgens tot uitvoering over te gaan. 
Het was duidelijk dat Dag 3 een scherprechter zou worden. De voorspellingen voorzagen er niet best uit, type afzinkdag waarbij de helft van de vloot aankomt of nog minder. Het electronisch palaver van de wedstrijdleider was duidelijk, in de ochtend was het zeilbaar weer, vanaf 14:00 slecht weer en moet iedereen binnen zijn.
Mijn doelstellingen voor vandaag waren: -1- niet afzinken, boot recht houden en veilig thuis komen en -2- wedstrijd uitvaren -3- niet als laatste eindigen.
Vanochtend nog eenmaal de weersvoorspelling gecheckt en toch maar besloten om met vol tuig (en niet met gereefd zeil) te gaan varen. Een foute beslissing. Op weg naar het Heerenzyl zag het er nog prima uit, zonnetje, lekkere 4 Bft en fatsoenlijke golven. Jol netjes in de sleep achter de sleepboot.
De brugwachter ziet ons weer aankomen en draait weer op tijd zodat we zonder vertraging door kunnen varen. Het stroomt al 2 knopen in het bruggat, een voorbode voor de opstuwing door de harde wind.
Richting het Heerengat begint de eerste twijfel , de zon is weg, smerige vlagen, regen en de golven laten forse schuimkoppen zien.
Marco en zus Jolande varen langs, in plané met klapperend tuig en ook zij twijfelen. Meedoen of naar huis?
De startlijn lijkt een golfslagbad. Ik zie dat de klassementsvaarders allemaal bemanning (mag dit woord nog ?). Durk vaart met Willeke, Floris met ongetwijfeld een jonge dame uit Grou, Erik met Gerrit, Pieter met Arnold, Annabel met moeder Annette Westerhof. Anjo Klinkenberg met kleinzoon Alexander, Hans Nieuwland met dochter Pam. Klaas Koning met Robert (zie foto boven).  Jan Hak met dochter Jildou. Slechts 3 varen single, behalve ik, Jan Kuik en Jan Ros. 
Prima gestart, gelukkig geen herstart. Juist op dat moment trekt de wind nog verder aan. De tweemans jollen varen vlot weg en ik constateer dat ik teveel tuig heb.
Kortom , we gaan over op de survival modus. Niet te veel water maken , gang houden en boot proberen recht te houden. Vanaf hier raak ik het overzicht langzamerhand kwijt. Jan Kuik gaat als een speer maar heeft nog even moeite om de bovenboei te halen, daarna gaat de 876 in plané naar de benedenton. Ik kom denk ik als laatste bij de bovenboei. Ik krijg mijn jol niet goed meer voor de wind en besluit ruime wind SB in plane te varen. Veel gekraak maar het gaat. Na een stormrondje  over BB naar de beneden ton. Voor de wind lukt aardig. Bij de beneden ton is er grote chaos , overal slaan de flitsjes om en ik zien ook nog 2 jollen vollopen. De KWS reddingsdienst is druk doende.
Doelstelling 1 was om niet af te zinken, Ik besluit te strijken en voor top en takel naar de Zoute poel te varen waar ik verwacht onze Sleepboot te zien. Eenmaal voor top en takel komt Francien langs varen en slepen we verder naar de Klok. We hopen daar de rest van de vloot tegen te komen. Helaas en gelukkig. De jollen zijn al na het tweede rak gefinished.
We varen naar huis en we horen gelukkig dat iedereen veilig is binnengekomen. Een aantal vollopers, paar omgeslagen maar toch alles veilig weer thuis.
Na vandaag het volgende besluit genomen: in geval van twijfel gewoon met gereefd zeil varen.
Complimenten voor de zeilers die wel en niet zijn gefinished en zeker ook voor het KWS reddings team. 

zondag 6 augustus 2023

Sneekweek dag 2

Door Frank Havik

'Het kwam wat aarzelend op gang race 2 van de Sneekweek op zondag 6 augustus voor de 12 voetsjollen. De wind draaide als een ware tombola rond en kort na één uur konden we pas van start. Wind vanuit het noorden met mooie draaiers in het eerste kruisrak. Een ploegje ging na de start stuurboord uit en een ploegje naar bakboord met als resultaat dat een bootje of acht tegelijk bij de eerste boei aankwamen. Onvermijdelijk een paar fraaie bakboord stuurboord situaties waarbij Bert en Floris met elkaar in de clinch lagen. Zelf daardoor heel even mijn moment van fame van de dag gepakt door als eerste de bovenboei te ronden met Bert en de anderen in het kielzog. De druk van achteren stuwde de eerste groep van een bootje of 12 naar de beneden boei. Floris ronde als eerste, Pieter, Durk, Hans, Erik, Frank, Bert en Klaas en velen anderen in de achtervolging. Vanaf dat moment ben ik de tel en het overzicht een beetje kwijt geraakt. Het was in het daaropvolgende kruisrak met een windje 3 beaufort een en al stuivertje wisselen.  De boten die de wal opzochten in het tweede kruisrak waren de winnaars. Bart Brijder zeilde gestaag naar voren en op het lange voor de windse rak kreeg Victor ook weer aansluiting met de eerste groep. 
Zelf was ik de volgende 2 kruisrakken druk bezig met afnemen van een vlootschouw. De een na de andere 12 voetsjol zeilde mij voorbij. Net als Victor die als een raket ging nadat Pieter hem een tip gaf om de neerhouder wat meer aan te trekken. Durk, Floris, Hans, Bart en Pieter knokten voor de overwinning. Het was toch Floris die de wat mindere zaterdag omzette in een klinkende overwinning. Met op de hielen gevolgd door Bart Brijder, als 3e Pieter Bleeker, 4e Durk Zandstra, 5e Hans Nieuwland, 6e Bert Bos, 7e Victor van Solinge, 8e Klaas Koning, 9e Erik van der Meer. Zelf kon ik nog maar net de dames Westerhof voorblijven die als elfde de dag afsloten.
Kwam nog wel een aap uit de mouw want toen de uitslag bekend werd gemaakt bleek de 235 met stuurman Kasper Dijkstra de wedstrijd te hebben gewonnen. Consternatie al om. Want hoe los je zoiets nu op. Dat bleek simpel wat Kasper liet het comité direct weten (klasse Kasper!!) dat hij niet alle boeien had gerond en daarom uit de uitslag moest worden genomen. 
Al met al een fantastische zeildag die naar meer smaakt. Wel even kijken of maandag de weerkaarten van zondagmiddag wel kloppen. Maandag rond elf uur worden er vlagen gegeven rond de 30 knopen. Wat neerkomt op windkracht zeven. Misschien valt het wel mee. Even een nachtje slapen en dan weten we het!'

zaterdag 5 augustus 2023

sneekweek dag 1

Door Bert Bos

De 86e Sneekweek, 5 augustus 2023, de eerste wedstrijddag, 

Het is even geleden dat ik deelnam aan de Sneekweek. Na mijn pensionering heb ik veel meer tijd gekregen om leuke dingen te doen. Daar hoort ook het deelnemen aan de Sneekweek bij. 
De motorboot hebben we vorige week alvast naar het starteiland gebracht en donderdag volgde de jol. 
Een deelnemersveld van 28 jollen staat ingeschreven. De “voorbeschouwingen” aan de wal beginnen zodra er minimaal 2 jollenzeilers met elkaar in gesprek gaan. De rode draad daarin is dat we allemaal hopen op leuke wedstrijden met zeilbaar weer voor een ieder. 
Zaterdagmorgen hebben we de boten wedstrijdklaar gemaakt en zijn we het water op gegaan. Pieter en Geja zorgden ervoor dat we deze eerste wedstrijd voeren met een zwarte rouwvaan in de gaffeltop. Dit i.v.m. het overlijden van Tjibbe van der Laan, Juul Ten Berg-Vinke en Ellie Weissenbach.

Voor de Sneekweek zijn nieuwe Sneekweekbanen ontwikkeld. Hierdoor is er ruimte vrijgespeeld bij de Gossepalen om zeilers met een verstandelijke beperking in de Valk-G en beginnende zeilers in de Optimist op veilig water, onder begeleiding, te laten genieten van het zeilen. Een bijzonder mooie ontwikkeling, vind ik. Mijn complimenten aan de vele begeleiders die dit mogelijk maken.

 De 1e wedstrijd, een windvoorspelling van 3-4 Bft die in werkelijkheid 5 Bft werd. Er waren 2-zitters en “single -handed” zeilers in de 12 Voetsjollen. Bij de start was ik niet erg oplettend. De andere 12 Voetsjollen waren al gestart toen ik nog met klapperende zeilen 100 mtr van het startschip af lag! Dus de schoot maar aangetrokken en de achtervolging ingezet. Er was een mooie baan gekozen met mooie kruisrakken en diverse mogelijkheden. Vanaf het begin zat Erik van der Meer/Gerrit Klugkist vooraan. Daarachter een prachtige strijd tussen o.a. nieuweling Frank Havik, Durk Zandstra, Floris van der Meer, Pieter Bleeker, Hans Nieuwland en Bart Brijder. Bart Brijder verving Jessica Brijder die later gaat deelnemen. Bart overleefde gelukkig een “bijna aanvaring” met een O-Jol die, voor de wind, even vergeten was dat een aan de wind varend bakboordschip voorrang heeft. Ook dat is de Sneekweek: Constant opletten! In de middenmoot vielen Jildou Huitema/en oudste zoon op, door een mooie strijd met o.a Victor van Solingen.
Zelf kwam ik in een fraai gevecht terecht met Anjo Klinkenberg/en kleinzoon, Erik de Vries, Jan Ros (nieuweling in de 709), Jan Kuik en Klaas Koning. Op de finish bleef alleen Jan Kuik nipt voor me maar de rest kon ik nog inhalen. Mooi gevecht en op een sportieve manier gezeild! 
De voorbeschouwingen kwamen uit! Alle eer naar Gerrit Klugkist, die het presteerde als eerste in de 12 Voetsjol de finish te passeren met op afstand van 50 cm gevolgd door stuurman Erik van de Meer. Hans Nieuwland is met de 2e plaats volop in de race om zijn kampioenschap van 2022 op de Sneekweek te prolongeren. We gaan het beleven. Nieuwkomer Frank Havik finishte als derde en bleef daarmee voor zijn vriend Durk Zandstra.
Vanwege de aankomende regenbuien vond de afgesproken steigerborrel, ter nagedachtenis aan de bovengenoemde overledenen, direct na de finish en het opruimen van de boten, plaats.
Een waardige afsluiting van deze eerste Sneekweekdag in het volle besef dat het op enig moment eindig is. Mooi dat we daar samen, met goede herinneringen, bij hebben stilgestaan. Ik ben blij dat ik deel uitmaak van deze groep jollenzeilers (en aanhang).

Bert  J. Bos
Uisce beatha
NED 859

dinsdag 1 augustus 2023

Schwerin 2-3 sept 2023


Het derde Friendship serie event van 2023 vindt plaats in Duitsland: Schwerin 2-3 september.
adres: Werderstraße 120, 19055 Schwerin, Germany. zie google maps.
Informatie en inschrijven: zie website schwerinner-segler-verein. Op peildatum 1 augustus 2023 staan er al tien 12voetsjollen ingeschreven, naast allerlei andere zeer klassieke jachten.
Voor een indruk, zie de foto's van 2022.
Reinhard Schroeder is namens de Duitse organisatie gastheer en heeft deze reklame folder uitgebracht. Reinhard kan ook helpen bij het vinden van accommodatie of andere kwesties zoals de geldende klassenregels.
Op de foto boven Wim Bleeker met op de achtergrond het Schwerinner slot, een toeristische attractie.

maandag 31 juli 2023

De Bocht 2023 verslag

De Bocht is een klein meer in de buurt van Mechelen, België. Maar bijzonder geschikt voor een gezellig, kleinschalig Friendship event. Campers konden 15-16 juli 2023 op het terrein, naast het clubhuis van de zeilvereniging VVW Hazewinkel staan, midden in de natuur. De Belgische 12voetsjollenclub is in 2023 geadopteerd door de vereniging VZW Tolerant. De missie is het behoud van nautisch erfgoed en heeft er daarom voor gezorgd dat de Belgische vloot nu uit 5 jollen bestaat. Oude jollen worden opgeknapt en zo weer in de vaart gebracht. Hoe het de jolzeilers is vergaan, die hebben deelgenomen staat beschreven in dit verslag.
Foto's geven vaak de beste indruk en zijn verzameld in dit foto album
Maar de beste indruk van dit Friendship event is onderstaande video met bijpassende muziek. Luc Kerremans en Dirk Gaudaen zijn de makers, beide bestuursleden van VZW Tolerant.De Duitser Reinhard Schroeder is in 2023 bijzonder goed in vorm en op dit moment wellicht één van de beste jolzeilers in Europa. Ook al een keer bijna Nederlands kampioen, door een protest ging het niet door. Let vooral op zijn roll-tack techniek, goed te zien in de video. Zie hier alle uitslagen van de Bocht, Belgie 2023.

zondag 23 juli 2023

Leekstermeer 22 juli verslag


Door Pieter Bleeker

Op zaterdag 22 juli typisch Hollands weer: buienluchten, regen maar gelukkig wel een prima zeilwind. 13 boten hadden ingeschreven, maar door omstandigheden kwamen er 8 aan de start zaterdag voor een toertocht. Eerst natuurlijk de koffie aan de stamtafel van paviljoen Meerzicht, waarbij de Groninger sucade en gember koek er goed inging. Het te water laten van de boten aan lager wal ging wat lastig. In de loop van 20 jaar is vakantiepark Meerzicht erg verwaarloosd, de plek waar 4 broers Bleeker zijn opgegroeid. De camping heeft landelijk ook in het nieuws gestaan omdat het bedrijf Europarcs het vakantiepark aanvankelijk had opgekocht en grootse plannen had. Zie informatie van omroep Max over alle achtergronden. Iedereen is nu eigenaar van zijn eigen stukje grond en de gemeenschappelijke voorzieningen worden in de komende jaren hersteld als er iets meer geld in kas is. Voor de 12voetsjol is het Leekstermeer wel een ideaal wedstrijdwater en wie weet in 2024 een herhaling met hopelijk wat beter weer. Want voor de zondag was de verwachting bft 7 en dat is wat veel van het goede. Daarom is besloten de zondag maar niet te zeilen. Maar op de zaterdag 22 juli, hebben alle deelnemers een prima dag gehad en met regenkleding aan is er natuurlijk ook geen probleem. Aanhang kon mee in de sloep van Wim en Adelia Bleeker, waarbij de overkapping van dienst kwam als het weer regende. Toen we bij paviljoen Cnossen aankwamen konden we schuilen en werden we prima ontvangen aan de lange stamtafel, waar uiteraard de laatste jollen en aanverwante ontwikkelingen uitgebreid ter sprake zijn gekomen. Daarna weer het Leekstermeer op voor aansluitend drie spannende wedstrijden.
zie de Foto's en video's
Op de bovenste foto onze broer Walter Bleeker. Vroeger in de Flitsklasse een hardweer specialist. Tijdens de Sneekweek van 1972 waaide op hardzeildag "de stront van de dijk" maar Walter voer stug door als enige, totdat een jury boot hem dwong naar de kant te gaan. Anders had hij de Sneekweek gewonnen, dat verhaal mag hij nog steeds graag vertellen. Op dit moment is hij geen actieve wedstrijdzeiler meer, maar samen hebben wij in de 824 weer gezellig samen gezeild, net als vroeger toen we ook altijd een goed team waren. Het was voor Walter de eerste keer in de jol, maar het ging heel behoorlijk met een 4e plaats. Bert Bos was goed in vorm met drie eentjes, maar het Leekstermeer is ook altijd zijn thuiswater geweest.
zie hier de uitslagen.
Aan de stamtafel in paviljoen Cnossen.

donderdag 13 juli 2023

Leekstermeer 22-23 juli

Zaterdag 22 juli een toertocht en zondag 23 juli twee wedstrijden op het Leekstermeer, alleen voor 12voetsjollen. Sinds 1931 worden zeilwedstrijden georganiseerd door de ZVLM (Zeilvereniging Leekstermeer): zie bovenstaande foto uit 1962. Zowel de camping als de zeilvereniging hebben moeilijke tijden meegemaakt, maar anno 2023 is er weer een opgaande lijn met veel enthousiasme en vrijwilligers. Het Leekstermeer is een klein meer in de buurt van Groningen. Adres: Matsloot 3, 9749 TJ Matsloot. Vanuit de richting Friesland neem afslag Westpoort. Vanuit de richting Groningen neem afslag Hoogkerk. zie kaartje.
Programma Zaterdag (voorlopig, kan nog aangepast worden)
9:00hr tot 11:00hr: boten klaar maken en koffie drinken. Met Groninger koek van Knol.
11:00 tot 13:00hr: verkennen Leekstermeer en omgeving. Belangstellenden kunnen mee in een volgsloep
13:00hr tot 14:30hr: Pauze aan de overkant van het Leekstermeer bij paviljoen Cnossen. Je kunt een eigen lunchpakket meenemen, maar bij Cnossen is ook eten en drinken verkrijgbaar.
14:30hr tot 16:00hr: oefenwedstrijd met tips en trucs van de gebroeders Bleeker op hun thuiswater.
vanaf ca. 16:00hr opruimen van de boten en daarna een BBQ of etentje bij pav. Pool (nader te bepalen)
Programma Zondag
10:00hr start 1e wedstrijd
13:00hr start 2e wedstrijd
Acht jollen hebben al belangstelling getoond dd 13-7-2023. Wil je ook meedoen? graag een melding op de Nordics app of een bericht naar Pieter / Wim Bleeker. Er is een mogelijkheid om met een Camper of tent te kamperen. Een Bed en Breakfast huren in vakantiepark Meerzicht is mogelijk. Ook hebben de Groninger zeilers een beperkt aantal logeerkamers over.
Voor de Noordelijke jaarprijs zal Schildmeer worden ingewisseld voor het Leekstermeer. Bert Bos heeft een tussenstand noordelijke jaarprijs uitgerekend. Erik en Floris van der Meer staan er het beste voor.
Wim Bleeker op de steiger van zijn zomerhuisje met daarnaast de starttoren van de ZVLM

woensdag 5 juli 2023

Princenhoftocht verslag 2023

De Princenhoftocht van 1 juli 2023 was tevens een internationaal Friendship evenement met 28 inschrijvers uit 4 verschillende landen. En georganiseerd door de Koninklijke Zeilvereniging Oostergo (KZV Oostergo) Op de zaterdag was het weer aanvankelijk ronduit slecht. Stortbuien en harde wind. Toch gingen er 21 diehards van start. Na de in de windse start, een lang voor de winds rak door de Kromme Ee richting de Hooidammen waar ook de finish was van de eerste wedstrijd. Er ontstond al snel een kopgroep van 5 boten, die continue aan het stuivertje wisselen was: Floris van der Meer, Erik van der Meer, Bart Brijder, Pieter Bleeker en de Turk Rifat Edin. Rifat leek aanvankelijk te gaan winnen met de leenjol 824 (zie foto boven), maar bij de Veenhoop zijn hoge bomen, die roet in het eten gooiden. In de tweede groep zeilde de Duitser Reinhard Schröder onberispelijk naar voren en haalde de complete kopgroep van vijf op die plek in. Met een meter voorsprong versloeg hij nipt Pieter Bleeker. Bart Brijder werd derde.
Na de finish van de eerste wedstrijd ging iedereen op zijn gemak, al peddelend en roeiend, door de Hooidambrug richting de pauzeplek bij het huisje van tante Corrie. Een toertocht op zich, waarbij nauwe slootjes moesten worden genomen. Tante Corrie reikte hoogst persoonlijk het aangeboden lunchpakket uit. Uiteraard kreeg ze hiervoor weer een cadeau uitgereikt plus een toespraak. Arnold Salverda is de enige die echt tante Corrie mag zeggen en had voor haar een fles Beerenburg met jollen inscriptie uitgezocht, de enige echte: Joustra.
Na de pauze werd er opnieuw gestart en nu was het hard werken, al kruisend door de Folkertsloot. Telkens overstag gaan is heel vermoeiend, ook omdat de wind behoorlijk aantrok. Pieter Bleeker lag na de Folkertsloot ver op kop, maar op de Wijde Ee en het Pikmeer was de accu leeg. Twee keer in de week naar de sportschool is blijkbaar toch nog te weinig. Niet bij Bart Brijder, hij kwam steeds dichterbij en op de finish was er nog maar een verschil van 2 meter. Reinhard Schröder volgde fraai op een derde plaats.
Lees hier de uitslag van de Princenhoftocht.
En zie hier de foto's en video's.
De prijsuitreiking door het bestuur van KZV Oostergo volgde direct na de finish op het starteiland. Uiteraard waren ze allemaal weer gekleed met een schipperspet en stropdas zoals de traditie voorschrijft. KZV Oostergo is niet krenterig, drankjes waren naar believen verkrijgbaar, dat allemaal voor maar 40 euro inschrijfgeld. Organisatoren van evenementen die zeer hoge inschrijfgelden eisen, moeten zich afvragen waar ze mee bezig zijn. KZV Oostergo laat in elk geval zien hoe het ook kan.
Reinhard reikte namens de International 12 foot dinghy association nog de "Clara" prijs uit aan een opvallende zeiler. Dit keer: Luc Kerremans en Marie-Ange Boost uit België.
Om 19:00hr volgde het bezoek aan het Chinese restaurant van Grou, waar veel deelnemers aan mee hebben gedaan.
Op de zondag zouden de open wedstrijden worden gehouden, maar de verwachting was al matig. En dat klopte ook wel, er stond erg veel wind, bft 6. Verschillende jollenzeilers wilden nog wel het water op, maar de Larken en 30m2 zeilers haakten af. Wel een terechte beslissing van de KZV Oostergo.
De Turkse zeiler Rifat Edin met twee plaatselijke schonen bij het zeilcentrum in Grou: Wie durft nu nog te zeggen dat buitenlanders niet snel willen integreren in de Nederlandse samenleving?

dinsdag 4 juli 2023

Tjibbe van der Laan overleden


door Gerrit Klugkist

Tjibbe van der Laan 641 en 761 De smaakmaker van de jollenclub heeft ons verlaten, de man met een uitgesproken mening. Iedereen kenden hem en hij kende iedereen. Ik leerde Tjibbe kennen toen ik nog maar kort mijn eerste jol had en meestal een kwartier later binnenkwam bij de finish. Tjibbe zeilde voor mij, maar sloeg om. Ha dacht ik, nu word ik niet laatste. Maar wat schetst mijn verbazing; voor de finish was hij er weer en zeilde mij voorbij. Dat was zijn instelling; nooit opgeven. Sindsdien zeilden we vaak samen en werden we een team. Ik was altijd welkom aan boord van het moederschip bij Tjibbe en Marijke. Als we samen zeilden hadden we altijd plezier en Tjibbe had het woord. Hij had een uitgesproken mening over van alles en nog wat. Zo waren zakenmensen, zoals ik, oplichters. Ik pareerde dan zijn mening met de vraag wat nog erger is? En gaf zelf het antwoord: Schoolmeesters! (Een belediging als je een leraar zoals Tjibbe schoolmeester noemt) Auw, dat deed zeer, maar hij kon er tegen. Een ander favoriet onderwerp was “vrouwen”; die kwamen volgens hem van een andere planeet, dat kon niet goed zijn. Politiek: Tjibbe had de oplossing maar ze luisteren niet! Hij wist altijd wel de aandacht op zich te vestigen. Bij elke fotoreportage staat Tjibbe erop. Ook de krant besteedde al eens een paginagroot artikel aan Tjibbe en zijn jol. Tjibbe had vele talenten. Hij was een goede leraar, een bovengemiddeld goed tennisser en een echte techneut. Een man van afspraak is afspraak, tijd is tijd. Als we hadden afgesproken “om 8 uur sta ik voor de deur”, dan moest ik klaar staan. Zo niet dan belde hij 10 keer aan. Ik mis mijn zeilmaat en vind het jammer dat hij zijn lichamelijke beperkingen niet kon accepteren. Maar natuurlijk respecteer ik zijn beslissing. Ik heb met hem afgesproken dat hij mij tijdens de zeilwedstrijden van boven zo af en toe een hint zal geven, zo van; als je nu overstag gaat word je eerste. Tjibbe bedankt.door Durk Zandstra

Voor de wind ik zie hem gaan
Daar komt Tjibbe alweer aan.
Ik kijk om en nog een keer
Hij is weg. Dat was de laatste keer.
Vaarwel grote beer.