12footnews

International 12 foot dinghy

dinsdag 4 juli 2023

Tjibbe van der Laan overleden


door Gerrit Klugkist

Tjibbe van der Laan 641 en 761 De smaakmaker van de jollenclub heeft ons verlaten, de man met een uitgesproken mening. Iedereen kenden hem en hij kende iedereen. Ik leerde Tjibbe kennen toen ik nog maar kort mijn eerste jol had en meestal een kwartier later binnenkwam bij de finish. Tjibbe zeilde voor mij, maar sloeg om. Ha dacht ik, nu word ik niet laatste. Maar wat schetst mijn verbazing; voor de finish was hij er weer en zeilde mij voorbij. Dat was zijn instelling; nooit opgeven. Sindsdien zeilden we vaak samen en werden we een team. Ik was altijd welkom aan boord van het moederschip bij Tjibbe en Marijke. Als we samen zeilden hadden we altijd plezier en Tjibbe had het woord. Hij had een uitgesproken mening over van alles en nog wat. Zo waren zakenmensen, zoals ik, oplichters. Ik pareerde dan zijn mening met de vraag wat nog erger is? En gaf zelf het antwoord: Schoolmeesters! (Een belediging als je een leraar zoals Tjibbe schoolmeester noemt) Auw, dat deed zeer, maar hij kon er tegen. Een ander favoriet onderwerp was “vrouwen”; die kwamen volgens hem van een andere planeet, dat kon niet goed zijn. Politiek: Tjibbe had de oplossing maar ze luisteren niet! Hij wist altijd wel de aandacht op zich te vestigen. Bij elke fotoreportage staat Tjibbe erop. Ook de krant besteedde al eens een paginagroot artikel aan Tjibbe en zijn jol. Tjibbe had vele talenten. Hij was een goede leraar, een bovengemiddeld goed tennisser en een echte techneut. Een man van afspraak is afspraak, tijd is tijd. Als we hadden afgesproken “om 8 uur sta ik voor de deur”, dan moest ik klaar staan. Zo niet dan belde hij 10 keer aan. Ik mis mijn zeilmaat en vind het jammer dat hij zijn lichamelijke beperkingen niet kon accepteren. Maar natuurlijk respecteer ik zijn beslissing. Ik heb met hem afgesproken dat hij mij tijdens de zeilwedstrijden van boven zo af en toe een hint zal geven, zo van; als je nu overstag gaat word je eerste. Tjibbe bedankt.door Durk Zandstra

Voor de wind ik zie hem gaan
Daar komt Tjibbe alweer aan.
Ik kijk om en nog een keer
Hij is weg. Dat was de laatste keer.
Vaarwel grote beer.