12footnews

International 12 foot dinghy

zondag 29 november 2015

Regio Noord vergadering


De regio Noord is traditiegetrouw bijeengekomen in de kegelclub "de letste Stuver" in Goutum bij Leeuwarden. Regio commissaris Sjouke Dijkstra heeft samen met de leden van de regio Noord het seizoen 2015 geevalueerd. Het plotselinge overlijden van de actieve jollenzeiler Berend Brijder op 83 jarige leeftijd heeft iedereen overvallen. Het afgelopen jaar heeft hij nog goed gepresteerd op de Sneekweek. De familie heeft zijn drankvoorraad aan de jollenclub geschonken. Met een neut in de hand werd Berend herdacht.
De jaarprijs van de regio Noord werd voor de 5e achtereenvolgende keer uitgereikt aan zijn schoonzoon Erik van der Meer.

Een verslag met alle besluiten en acties zal nog naar de leden van de regio Noord worden gestuurd.

Bert Hamminga heeft de vergadering ook bezocht en op zijn eigen bekende wijze het filosofische licht doen schijnen op de ontwikkelingen in het Noorden, de snelheidsverschillen tussen plastic en houten jollen en andere wetenswaardigheden. klik op verslag Bert.

zondag 22 november 2015

Engeland Lowestoft 22-24 juli 2016


Noteer de datum alvast in je agenda: 22,23 en 24 juli 2016 Friendship wedstrijden in Lowestoft, Engeland. Zie google maps. De wedstrijden zullen worden gevaren op de Noordzee voor de haven van Lowestoft. Mark Duffield is onze Engelse contactpersoon. Hij heeft jol GBR50, gemaakt door goodwoodboat van Stephen Beresford. Van deze jol is zelfs een uitzending van 3,5 minuut op de Engelse Televisie geweest. Mark is een lid van de historische Engelse zeilvereniging Great Yarmouth Yacht Club en zal de organisatie oppakken samen  met de Royal Norfolk and Suffolk Yachtclub te Lowestoft. Omdat we op de Noordzee varen zal op elke 10 jollen 1 reddingsboot met pomp aanwezig zijn. Bij slecht weer kunnen we eventueel uitwijken naar de Oulton Broad. Huib en Anneke Ozinga bevelen het Wherryhotel aan, pal gelegen aan de Oulton Broad. In 2013 is de Europese klassieke jollenvloot ook in Engeland geweest: West-kirby (zie foto), in 2016 dus naar Lowestoft. Moderne houten Italiaanse jollen kunnen met een dispensatie meedoen, mits ze 3 verstelmogelijkheden niet gebruiken (mastvoet, gaffel en giek). Een klassiek zeil plus gaffel kan ter beschikking worden gesteld. De overkoepelende organisatie (international 12footdingy class organisation, 12footcwc en de twaalfvoetsjollenclub) rekent op een deelname van ca. 25 jollen. In West-Kirby deden jollenzeilers uit 9 verschillende landen mee. Dat is nu ook de verwachting. De overtocht van Hoek van Holland naar Harwich kan het beste deze winter geboekt worden. Meer informatie volgt later.

vrijdag 13 november 2015

Friendship series


And the winner is....Reinhard Schröder uit Duitsland. zie de uitslagen van de Friendship series 2015, waarbij jollenzeilers uit 11 verschillende landen mee deden.
- Germany. 11,12 April. Baldenysee
- Netherlands. 23,24,25 May. Kaag
- France. 11,12 july. Lac des Settons
Bij het berekenen van de uitslagen telden de volgende regels: 3 wedstrijdseries, geen aftrek. De Kaag als belangrijkste wedstrijd (50 jollen aan de start) telt mee bij een gelijke uitslag. Een DNC wordt "gestraft" met 25 punten, ofwel de helft van het aantal jollen dat bij de Kaag aan de start is verschenen.
De Friendship series is voor houten jollen volgens het klassieke systeem, zoals dat in Nederland en vele andere landen de standaard is. In landen waar een Italiaanse licentie geldt of helemaal geen regels zijn vastgelegd, belist de 12footcwc organisatie over deelname, in nauw overleg met het bestuur van de Twaalfvoetsjollenclub. Het alternatieve internationale circuit zijn de Cockshottseries. Hier gelden de Italiaanse regels, waarbij snelle plastic- en gepimpte houten jollen mogen meedoen. Boven windkracht 4 wordt er niet meer gezeild. Veel deelnemers met een klassieke jol beschouwen het als een gezellige tourtocht. Voor een echte wedstrijd kun je beter terecht bij de Friendship series. De plannen voor 2016 zijn Duitsland (Baldeneysee), Nederland (kaag) en Engeland (Great Yarmouth). Op de bovenste foto de Duitse jollenzeilers Eckhard Scheufler met zijn zoon en rechts de uitstekende en sportieve zeiler Reinhard Schröder, tijdens de wedstrijden op de Baldeneysee. Op de foto hieronder de Friendship wedstrijden in Frankrijk op het Lac des Settons met op de voorgrond Romain Berard en Laurent Tremois uit Frankrijk met FRA 38 en daarachter Nicky Arnoldus uit Canada in de 340.

vrijdag 6 november 2015

Pentekening 1925


Juli 2015 heb ik mijn laser verkocht aan een echte watersportfamilie. Bij de aflevering kwamen we in gesprek en zo kregen we het ook over 12voetsjollen. Daar hebben wij nog een hele oude pentekening van, werd mij verteld. Ik heb daar en foto van gemaakt. Het zijn onmiskenbaar 12voetsjollen tijdens een wedstrijd. Het moet ongeveer 1925 zijn geweest, met behulp van de zeilnummers is dat een inschatting. Er staat ook een naam onder de tekening, maar helaas niet goed leesbaar. Het ging er toen ook al ruig aan toe. Naast de ton, zie je nog net een zeil en een mast in het water. Omslaan hoorde er toen ook al bij. Zonder drijfvermogen, waardoor de boot diep in het water stak en moeilijk te verslepen was. Mooie tekening van het verleden. Zie hier de tekening in origineel formaat.

naschrift: Het blijkt geen pentekening te zijn, maar een Litho. De maker is M.Ehrenstein. Met dank aan Wietske van Soest, Jan en Fokje Hak. Via facebook groep Twaalfvoetsjollenclub wisten zij dit te melden.