12footnews

International 12 foot dinghy

zondag 29 november 2015

Regio Noord vergadering


De regio Noord is traditiegetrouw bijeengekomen in de kegelclub "de letste Stuver" in Goutum bij Leeuwarden. Regio commissaris Sjouke Dijkstra heeft samen met de leden van de regio Noord het seizoen 2015 geevalueerd. Het plotselinge overlijden van de actieve jollenzeiler Berend Brijder op 83 jarige leeftijd heeft iedereen overvallen. Het afgelopen jaar heeft hij nog goed gepresteerd op de Sneekweek. De familie heeft zijn drankvoorraad aan de jollenclub geschonken. Met een neut in de hand werd Berend herdacht.
De jaarprijs van de regio Noord werd voor de 5e achtereenvolgende keer uitgereikt aan zijn schoonzoon Erik van der Meer.

Een verslag met alle besluiten en acties zal nog naar de leden van de regio Noord worden gestuurd.

Bert Hamminga heeft de vergadering ook bezocht en op zijn eigen bekende wijze het filosofische licht doen schijnen op de ontwikkelingen in het Noorden, de snelheidsverschillen tussen plastic en houten jollen en andere wetenswaardigheden. klik op verslag Bert.