12footnews

International 12 foot dinghy

vrijdag 13 december 2019

Klassiek of modern


Door Pieter Bleeker. Op persoonlijke titel.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat zoiets heel goed kan in onze klassieke 12voetsjol, bewijst bovenstaande foto :-). Genomen tijdens Boot Holland in Leeuwarden.
Volgens Max Blom, voorzitter van de Kaag maar nu ook van het platform wedstrijdzeilen is het vijf voor twaalf. Als we niet oppassen gaat de zeilsport in Nederland ter ziele. De regenboog, 16m2, 30m2, pampus en 12voetsjol vormen de ruggegraat van het Nederlandse zeilen. In Engeland is het een trend dat alleen in echt klassieke klassen nog muziek zit. Er zijn inmiddels zoveel klassen van modern plastic, dat het niet leuk meer is. En de populariteit dus snel afneemt.
Ik kon helaas niet bij de laatste technische vergadering aanwezig zijn, maar ook daar was weer discussie over moderne frivoliteiten als de losse broek, opklapbaar aluminium roer, elektrische pomp en de metalen wandspanner. De vraag is, wat willen we met zijn allen? Gaan we richting modern of blijven we zo dicht mogelijk bij het ontwerp van 1913. De international12 association heeft duidelijke keuzes gemaakt. Tijdens de Oostende Olympic Centennial van 11-12 juli 2020 wordt niet toegestaan dat plastic en moderne houten jollen meedoen. De Belgische Twaalfvoetsjollenclub olv Philippe Royaux steunt deze visie. De Nederlandse Twaalfvoetsjollenclub twijfelt nog over de koers, is mijn indruk. Vooral Patricia Surendonk is een groot pleitbezorger voor meer samenwerking met de Italianen, dus richting modern. Niets mis mee, maar de vraag is wel of het verstandig is en goed voor de eigenaren van een klassieke 12voetsjol. Het laatste staat zelfs omschreven in de statuten. Ik moet toegeven dat ik tijdens mijn voorzitterschap van 2006 tot 2011 aanvankelijk naief met deze materie ben omgegaan. Achteraf, met de wetenschap van nu, kortzichtig en onverstandig. Wijlen Hein Daniels (voorz TC en ex-voorzitter) had me nog zo gewaarschuwd: "Pieter, in de jaren 80 was er ook uitwisseling en toen zijn moeilijkheden ontstaan, omdat zij moderne principes hanteren en wij nu eenmaal klassieke. Dat is niet op 1 lijn te brengen, het mislukt, doe het niet. Houd afstand". Hein had achteraf groot gelijk. In het voorjaar gaat het huidige bestuur naar Italie voor een kennismaking met de AICD, Donald Schotel vertelde mij dit. Altijd gezellig, maar ga daarna niet enthousiast iets gezamenlijks proberen te organiseren, wat niet in het belang is van de Twaalfvoetsjollenclub. Veel beter is het duidelijke keuzes te maken. Of je gaat voor echt klassiek of je gaat voor heel modern. Een zwabberkoers, zoals nu, is onverstandig. En als dat toch wordt doorgezet, krijgt Max Blom zeker gelijk. De ALV in 2020 kan ik niet meemaken, maar zal in gedachten zeker aanwezig zijn. De geschiedenis herhaalt zich vaak. Bijgaand blog artikel uit 2012 wil ik daarom graag onder ieders aandacht brengen. Fred Udo en Reinhard Schroeder waren mede auteurs. Misschien kunnen zij een toelichting geven, zodat de strategische fouten die ik van 2006 tot 2011 heb gemaakt niet weer worden gemaakt.
Een grote meerderheid (> 90%) heeft o.l.v toenmalig voorzitter Henk van der Zande een duidelijk standpunt ingenomen: scenario 3. Het lijkt mij verstandig dat weer te gaan doen, maar in een democratie beslist nu eenmaal de meerderheid plus 1. Ik ben benieuwd.

dinsdag 3 december 2019

Training Zuidlaardermeer 28 maart 2020


*** laatste nieuws: vanwege de Corona crises gaat de training niet door ***
*** er wordt door de organisatie gekeken naar alternatieven ergens in Mei ***


De traditionele training op het Zuidlaardermeer vindt plaats zaterdag 28 maart 2020. Aanvang 10:00hr. Na het optuigen van de boten, volgt een instructie van de trainers: Pieter Bleeker, Wim Bleeker en Jeroen de Groot. De 3 trainers zijn ervaren (gezamenlijk 11 keer kampioen) en delen graag hun kennis.
ca. 12:00hr het water op, waarna we eerst de boothandling gaan oefenen zoals overstag gaan en gijpen. Vervolgens een paar korte trainingswedstrijden. Tenslotte een nabespreking in het gezellige clubhuis van ZZ.
Deelname is gratis. Graag wel opgave vooraf bij Pieter Bleeker (0612230316) of Jeanet Blokland, regiocommissaris Noord. zie twaalfvoetsjollenclub.nl
Ook nieuwkomers in de klasse zijn welkom. Meestal is er wel ruimte mee te zeilen met iemand. Zeilpak en zwemvest meenemen is verstandig.
Type in de routeplanner: Meerweg 58, Kropswolde voor het clubhuis van ZZ. Zie ook google maps.
Hier de foto's van de training uit voorgaande jaren: training 2017 en training 2015.Een instructiefilm gijpen, in 2014 gemaakt in Frankrijk op het Lac des Settons. Wim Bleeker toont de roll tack, een film gemaakt in 2018 tijdens de friendshipseries in Kopenhagen, Denemarken.
.
Het totaal gewicht van de 12voetsjol / international12 varieert tussen de 170 en 190kg, zeilklaar. Een belangrijk criterium voor een eerlijke wedstrijd. Bert Hamminga meet het zorgvuldig na. In 2020 komt hij met de 3D scanner naar het Zuidlaardermeer.