12footnews

International 12 foot dinghy

dinsdag 22 augustus 2023

Alkmaar open 2023

Door Durk Zandstra

Alkmaar Open 2023, wind water en verwarring.
Goede weer- en wind voorspellingen voor het lange weekeinde 18/19/en 20 Augustus. Dankzij de wervende acties van Anjo Klinkenberg hadden zich reeds 13 jollenzeilers en zeilsters aangemeld. Daar zou op zaterdag nog een bijkomen zodat in de jollen de beroemde “beer van de meer” prijs verzeild ging worden. Vrijdagmiddag begon met de traditionele sprintwedstrijden met alleen een kruisrak van ongeveer een mijl. Dit alles bij een oostelijke wind die behoorlijk zoekerig was en nogal plaatselijk verdeeld was in sterkte. Dit alles kon niet tegenhouden dat Chris Klinkenberg vrijwel onverslaanbaar was met een 2e en twee eerste plaatsen. Een van de sprintwedstrijden werd bij de jollen “verstoord” door een heel groot vrachtschip dat net door de vaargeul ging vlak na de start. Van de meeste stuurboord gestarte jollen waren er denk ik twee jollen die er net voorlangs konden. De overige zeilers moesten geduld betrachten en gingen uiteindelijk er wel achterlangs met de hele dunne wind die er was. Jan Piet Lohman wist die race te winnen. Zaterdag gewone baan wedstrijden. Nou zo gewoon was de interpretatie en het lezen van de baan achteraf niet. Er bleek sprake van baan 1 en 2 maar ook van A en B. Daarnaast was ook vermeld in de wedstrijdbepalingen dat de oneven klasse nummers de A baan zouden zeilen en de even klassen de B baan. In essentie was het verschil tussen de banen inner versus outer loop. De eerste wedstrijd op zaterdag werd afgebroken na een forse windshift waardoor de baan bezeild werd. Ondertussen begon het ook aardig te waaien zo’n 15 tot 20 knopen. Na aanpassen van de baan na de start van de tweede wedstrijd bleek dat er een grote verwarring was ontstaan over de te zeilen baan. Na het eerste kruisrak ging een deel van de vloot voor de inner loop en een ander deel voor de outerloop. Dit probleem deed zich niet alleen bij de jollen voor. Uiteindelijk werd deze race wel op dezelfde finishlijn beëindigd maar met een andere uitslag dan de verwachte positie; de inner loop was veel korter dan de outerloop. Protesten leidden ertoe dat uiteindelijk alle wedstrijden van zaterdag ongeldig werden verklaard. Over de details: er was niet in de wedstrijdbepalingen opgenomen dat de baan gewijzigd kon worden en aangeven van a en b en 1 en 2 banen was ook te onduidelijk. Met alle pogingen van het comité om via de L-vlag op schip de deelnemers te praaien en daarmee de baan bedoeling aan te geven ging verloren in alle herrie van klapperende zeilen en de aandacht van stuurlieden die nodig was om de zaak overeind te houden. Uiteindelijk zeilden alle jollen wel een gelijke baan in de derde start (de tweede gefinishte wedstrijd). Rina en Henk wisten deze race te winnen. Er werd nog een vierde wedstrijd gepland die door geen enkele jol werd gestart. Dit alles vanwege de toch wel zeer pittige wind condities en door iedereen was al zo’n beetje 4-5 uur op het water doorgebracht. Men vond het wel genoeg. Hoewel reeds werd vermeld dat de wedstrijden van zaterdag ongeldig werden verklaard, was het protest comité er wel de hele avond mee bezig om tot een uitspraak te komen. Ze kon volgens de regels niet anders dan de wedstrijden ongeldig verklaren. Veel zeilers wilden echter toch wel dat de resultaten van de ongeldig verklaarde wedstrijden mee genomen zouden worden in het eindklassement. Op voorstel van de wedstrijdleider kon uiteindelijk, als op een Poolse Landdag, per klasse meegedeeld worden wat men wilde. Bij meerderheid van stemmen werd wel/niet meenemen resultaten bepaald. Ik dacht dat vrijwel unaniem werd aangenomen om de resultaten mee te nemen naar eindklassement. En aldus geschiedde. Hiermee werd het keurslijf van de regels overruled en kregen de meeste zeilers zonder steun van het reglement toch hun waardering voor een zware dag wedstrijdzeilen. Zondag werden er nog drie mooie wedstrijden gezeild met toch meer wind dan de 8-12 knopen die voorspeld was. Meer 12-15 knopen was de realiteit. Wel een ZW wind die nogal shifte. Soms trok de SB wal van de Dodde, soms de BB wal. Martin Trompert wist zo van 5-6 e plaats bij de onderboei in het laatste kruisrak naar de eerste plaats op te rukken. Anderen verloren zo wel eens 5 plaatsen. Uiteindelijk kwam het tot een prijsuitreiking die druk bezocht was. Rina en Henk in de 832 namen de beer mee naar huis en komen op de Heineken wissel prijs te staan. Deze wissel prijs wordt al sinds 1988 verzeild en is zo vaak gepoetst dat er bijna geen “zilver” meer op zit. Voor diegenen die onbekend zijn met de uitslag verwerking bij Alkmaar open: de drie sprintwedstrijden worden tot een resultaat verwerkt en staan gezamenlijk als de eerste wedstrijd in de uitslagen lijst. Volgend jaar meer jollen naar het Alkmaardermeer, voor weer een beer van de meer.


Uitslagen sprintwedstrijden
uitslagen alkmaar open