12footnews

International 12 foot dinghy

donderdag 2 november 2023

TVE vergadering 18 november 2023 (1)

De zwaardkast prijs

Op 18 november 2023 wordt in Utrecht een TVE (Technische vergadering van eigenaren) georganiseerd door het Watersportverbond en de Twaalfvoetsjollenclub. Al 8 jaar is er discussie over de breedte van de zwaardkast. Er liggen nu vier voorstellen om deze kwestie definitief te regelen. Frank Havik heeft veel mensen gesproken hierover. Zijn analyse is hier te lezen, een soort stemwijzer die kan helpen een keuze te maken 18 november. Behalve de zwaardkast geeft Frank ook uitleg over andere ingediende voorstellen.