12footnews

International 12 foot dinghy

dinsdag 12 september 2023

SNEH 21-22 oktober 2023


Wanneer: 21-22 oktober 2023
Waar: Lac de l'Eau d'Heure. Rue de Oupia 4 bte 1, 6440 Froidchapelle, Belgium.
Door wie: Zeilvereniging SNEH, 12voetsjollenclub Belgie / Tolerant, 12footcwc.org
Voor wie: klassieke houten 12voetsjollen
Wat: Friendship series
Inschrijven via : website sneh

Kosten: inschrijfgeld 35 euro. Diner zaterdagavond 35 euro. Contant betalen in het clubhuis of met een overboeking.
Bij het clubhuis van de SNEH kan in de auto of camper worden overnacht. Huur je liever een huisje of hotel. Geja heeft adressen verzameld. zie logeeradressen. Tip: zoek elkaar op en huur gezamenlijk een huisje, wel zo goedkoop en gezellig. Stuur een email naar Pieter Bleeker voor bemiddeling.
De wedstrijden zijn open voor OK jollen, Europe en 12voetsjol. Tijdens het diner is er altijd live muziek door de Engelse OK zeiler en zanger Rod Andrew.

Bezoek je voor de eerste keer dit evenenement. zie ook
aankondiging 2018
verslag 2018.
aankondiging 2019
verslag 2019
De prijzen bestaan altijd uit grote flessen Chimay bier, wat in de buurt wordt gebrouwen.
Het lac de l'Eau d'Heure is een groot stuwmeer en ligt op de grens van Belgiƫ en Frankrijk.

English translation by Doug Branson
When: October 21-22 2023
Where: Lac de l'Eau d'Heure. Rue de Oupia 4 bte 1, 6440 Froidchapelle, Belgium.
By whom: Sailing association SNEH, 12voetsjollenclub Belgium, 12footcwc.org
For whom: classic wooden international 12 foot dinghies
What: Friendship series
Registration via : website sneh

Costs: entry fee 35 euros. Dinner Saturday evening 35 euros. Payment at registration cash or via credit card or bank transfer. You can spend the night in the car or camper at the SNEH clubhouse. Would you rather rent a house or hotel? Geja has collected addresses. see accommodation addresses.. Tip: get together, share with others and rent a house together, so cheap and cozy. Send an email to Pieter Bleeker for mediation and introductions. The competitions are open for OK dinghies, Europe and International 12 foot dinghies. During dinner there is always live music by the English OK sailor and singer Rod Andrew.

Are you attending this event for the first time? Then see
aankondiging 2018
verslag 2018.
aankondiging 2019
verslag 2019