12footnews

International 12 foot dinghy

maandag 7 januari 2013

Wrong dinghy wood

My brother Wim Bleeker has visited Indonesia and saw with his own eyes the damage to the local forest. He is concerned about the environment. A discussion about wrong dinghy wood in the next member meeting of the twaalfvoetsjollenclub at 26 january 2013 is his proposal. Some alternatives for mahagony wood are at the moment not allowed. For example Larch wood. Wim his idea: use just FSC certified mahagony and have also a look to excellent alternatives like Larch wood. His contribution is written in Dutch.

De Nederlandse overheid heeft voor 2013 het gebruik van niet FSC gecertificeerd hout voor ovrheidsprojecten verboden. Hiermee wordt er een poging ondernomen om het illegaal kappen van beschermde bomen te verminderen. Er wordt geschat dat circa 80 % van de houtkap in Braziliƫ en Indonesiƫ illegaal plaats vindt. Veel van de jollen die gebouwd zijn, zijn gemaakt van (waarschijnlijk) illegaal gekapt mahonie. Nu zijn er veel soorten mahonie maar het meeste is afkomstig van bomen uit de genus "Swietenia". Daarnaast bestaan er nog andere soorten mahonie. Voor een niet-kenner is niet uit te maken om welke soort mahonie het gaat, laat staan of het om illegale kap gaat of niet.

De jol wordt over het algemeen gemaakt van mahonie maar ook andere houtsoorten zoals eiken, grenen en ceder zijn toegestaan. Volgens Greenpeace vindt er echter ook illegale kap plaats van deze bomen (weliswaar in mindere mate) in Oost Europa, Rusland en de west kust van Amerika.

In Nederland is circa 11% van het verkochte hout FSC gecertificeerd (peildatum 2011). Daarnaast wordt illegaal gekapt hout "groen gewassen" door niet FSC keurmerken.
De hoeveelheid hout dat in de jollenbouw gebruikt wordt is op het totaal gering. toch kan gesteld worden dat gebruik van FSC gecertificeerd hout een belangrijk statement inhoud omdat illegale kap zal eindigen op het moment dat er geen vraag meer naar is.

overwegende dat ook de 12 voetsjollenclub verantwoording moet nemen inzake het gebruik van "fout hout" wil ik de vergadering oproepen het volgende op te nemen in de statuten: De vereniging "12 voetsjollenclub" heeft kennis genomen van het feit dat door het gebruik van houtsoorten die niet FSC (Forest Stuart Council) gecertificeerd zijn het een bijdrage kan leveren aan illegale houtkap. Derhalve is de vereniging van mening dat alleen het gebruik van FSC gecertificeerd hout in nieuwbouw en reparatie is toegestaan.

Wim Bleeker
dinghy NED869 Trupial


Roland Bouwkamp has his own vision on wrong "wood"...
12footsailing classic boatbuilders
Sylphe classic cruises