12footnews

International 12 foot dinghy

woensdag 18 januari 2017

H9 Ukkie


“Het Friesche Zeilfeest op het Sneeker Meer”. Op deze afbeelding, daterend van augustus 1930, is te zien dat het jollenveld wordt aangevoerd door de nummer 9. De op een na oudste nog bewaard gebleven twaalfvoetsjol, gebouwd in 1924 door de Vries Lentsch en in de jaren twintig en dertig bekend onder de naam “’t Boompje” respectievelijk “Ukkie”.
Willem Leopold (H 629) en Jan PapĂ´t (H 235) zijn de uitdaging aangegaan deze jol van de ondergang te redden. Het lag in de bedoeling het karwei in het jubileumjaar te voltooien, maar dat is helaas niet gelukt. Het herstel van de zwaardkast alsmede al het overig achterstallig onderhoud vergde meer tijd dan was voorzien. De restauratie is in eigen beheer gedaan. Uiteraard is de boot zowel van binnen als van buiten geheel kaal geweest. Vorig jaar is de H9 weer “als nieuw” in de vaart gekomen, onder de oorspronkelijke naam “Ukkie” en is de jollenvloot weer met een varend erfgoed uitgebreid.

De H9 is te koop. Informatie bij Jachtwerf van der Meer.