12footnews

International 12 foot dinghy

maandag 7 oktober 2013

Jubileumboek 2014


Van de jubileumboekcommissie
Afgelopen zomer is er heel wat gezeild en ook heel wat gefotografeerd tijdens de verschillende jollenevenementen in binnen- en buitenland. Hoewel beeldredacteur Wietske van Soest al heel wat foto’s in haar bezit heeft, glipt er ook wel eens wat tussendoor. Mocht u foto’s hebben gemaakt waarvan u denkt dat ze in aanmerking komen voor het boek en u heeft ze nog niet gestuurd naar Wietske van Soest (wvansoest@kpnplanet.nl), dan kunt u dat alsnog doen tot 20 oktober.

De spelregels:
1. Alleen foto’s van minimaal 800 KB, nog liever 1.2 MB, komen in aanmerking. Foto’s in lagere resolutie zijn helaas niet bruikbaar.

2. Heeft u een of twee fotobestanden (Jpeg, Jpg, Tiff) tot maximaal 6 MB te verzenden, dan kunt u die sturen via de mail naar wvansoest@kpnplanet.nl. Liever geen plaatjes in het mailbericht plakken maar alleen als bijlage(n) meesturen.

3. Gaat het om meerdere bestanden van in totaal meer dan 6 MB, gebruik dan de gratis internetdienst www.wetransfer.com. Hiermee voorkomt u dat mijn mailbox verstopt raakt of dat ik talloze mails met maar een of twee fotobestanden krijg te verwerken.

4. Stuur uw foto’s in voor 20 oktober.


Vast dank voor uw bijdrage!

Meer informatie over het jubileumboek