12footnews

International 12 foot dinghy

zondag 17 november 2013

Regio noord

Vergadering twaalfvoetsjollenclub regio noord

Regio voorzitter Sjouke Dijkstra opent de vergadering in het kegelcentrum in Goutum, Leeuwarden

Erik van der Meer, winnaar van de jaarprijs Noord

Een grote opkomst: 30 aanwezigen

Tjibbe van der Laan eindigde als vierde in het jaarklassement, een grote sprong voorwaarts. Daarom de Friese Skreppersprijs voor Tjibbe.