12footnews

International 12 foot dinghy

zaterdag 12 oktober 2019

Kaag steeds internationaler


Als een evenement het predicaat Friendshipseries krijgt van de International12 assocation is de komst van vele buitenlandse jolzeilers gegarandeerd.
In 2019 was de Kaag weer uitverkoren. En dus werd alles in het werk gesteld om Japanners, Turken, Engelsen, Fransen, Zwitsers en Duitsers aan de start te laten verschijnen. Dat er in het buitenland heel goed in klassieke jollen wordt gezeild bewees de Turk Anil Cetin (zie foto), de overall winnaar. Wim van 't Hogerhuis heeft een mooi artikel geschreven in het Kaag bulletin.
zie blad 1
zie blad 2
kaag2019 uitslagen
Of de Kaag in 2020 weer een friendship evenement gaat worden, is op dit moment onzeker. Ierland en Belgie zijn concurrenten.