12footnews

International 12 foot dinghy

vrijdag 15 mei 2020

Neerhaler of grootschoot


Wat is beter aan de wind: de grootschoot vastzetten en vlagen opvangen met de neerhaler. Of de neerhaler vastzetten en continue de schoot losser of strakker zetten. De regio Loosdrecht heeft een professionele trainer ingehuurd, Mark Schuurmans, en hij propageert de eerste stelling. In de regio Noord wordt de tweede stelling gepropageerd. In dat geval kun je volstaan met 1 curry klem onder de bank voor de neerhaler. Je hoeft immers niet continue de neerhalerspanning aan te passen. Af en toe een beetje als de wind in sterkte verandert. In de regio Loosdrecht is veel animo voor 2 curryklemmen onder de bank (Het italiaanse systeem): handig als je continue de spanning van de neerhaler wilt aanpassen.
Een bekend gezegde luidt: "The proof of the pudding is in the eating". Met andere woorden: de winnaar heeft altijd gelijk. Als bij het komende NK, de eerste 5 uit de regio Loosdrecht komen, heeft methode 1 gewonnen. Als de eerste 5 uit de Regio Noord komen, methode 2. Persoonlijk denk ik dat Mark Schuurmans veel ervaring heeft bij "normale" boten met een torentuig. Maar een jol is een a-typische boot met een emmertuig, Daarom adviseer ik methode 2. We zullen het zien op het NK: Alleen het corona - of het zwaardkast virus kunnen nog roet in het eten gooien. In 2019 heeft geen enkele Noordelijke zeiler meegedaan aan het NK op de Loosdrechtse plassen, vanwege het zwaardkast virus. Op de foto Marcel Bleeker, de zoon van Wim Bleeker in zijn 12voetsjol NED657. Zowel de neerhaler als de grootzeilschoot zijn hier goed te zien.