12footnews

International 12 foot dinghy

woensdag 9 juli 2014

Roeiriemen

Roeiriemen zijn sinds 2003 niet meer verplicht. In het jubileumboek heeft Dick in 't Hooft opgemerkt dat de jol is ontmand. Ik ben het met Dick eens. Roeiriemen zijn onlosmakelijk met een jol verbonden. Voor de komende TC vergadering zal ik daarom voorstellen de roeiriemen weer als verplichte inventaris aan te merken. Voor de jollenzeilers die het lastig vinden hun roeiriemen onder uit de jol te halen in geval een noodsituatie. Naast de verplichte roeiriemen kan een houten peddel optioneel zijn. Voor de mensen die echt niet zonder kunnen. Kost een kilo meer gewicht, maar dan kun je alle kanten op.