12footnews

International 12 foot dinghy

woensdag 10 december 2014

Regio Noord december 2014


De najaarsvergadering van Regionoord heeft 7 december 2014 plaats gevonden in Goutum bij Leeuwarden. Sjouke Dijkstra is regiovoorzitter en opende de vergadering. Het was volgens Sjouke een goed seizoen: goede deelname en er zijn veel promotie activiteiten gedaan. Zoals de tentoonstelling Boot Holland in Leeuwarden. Vanuit het hoofdbestuur zijn vrijwilligers gevraagd voor de webredactie en het jollenbulletin: Sjouke Dijkstra, Jeannet Blokland en Willem de Boer zijn bereid gevonden. Het wedstrijdprogramma 2015 ziet er goed gevuld uit en ook de internationale kalender: de friendship series. Op eerste of tweede paasdag zal een training worden georganiseerd en tevens een open dag. Nieuwe leden kunnen dan een jol uitproberen. Direct daarna is het de bedoeling dat iedereen naar de Baldeneysee gaat in Duitsland: 11, 12 april 2015. Boek nu alvast hotel Gastgeb. Zie ook baldeneysee.

Net als in 2013 was Erik van der Meer de beste Noordelijke zeiler. Uitslag

De skreppersprijs, de prijs voor de zeiler met de meeste progressie, ging dit jaar naar Piet de Boer.