12footnews

International 12 foot dinghy

maandag 26 januari 2015

Twaalfvoetsjollenclub ledenvergadering 2015


Henk van der Zande is afgetreden als voorzitter, Bert Bos is zijn opvolger. Ook Gerrit Klugkist heeft aangegeven het bestuur te willen verlaten, Coen Verhaegh vervangt hem. De zittende bestuursleden Karel de Boer, Rieks Reijers en Patricia Scherpel zijn herbenoemd. De vergadering werd druk bezocht, de zaal was propvol met ca. 70 leden.
In zijn lofrede heeft Karel de Boer als wedstrijdsecretaris Henk bedankt voor 5 jaar voorzitterschap, waarbij vooral het succevolle jubileum evenement, 100 jaar 12voetsjol in Nederland, uitgebreid werd aangehaald. Een deelname van 170 klassieke houten jollen in een evenement is uniek in de wereld. Ook financieel is het allemaal goed verlopen. De twaalfvoetsjollenclub is een van de weinige klassen organisaties die nog groeien: 10% meer leden in 2014. Henk heeft leiding gegeven aan een uitstekend jong bestuur. Tijdens het overhandigen van de voorzittershamer (zie foto) wenste hij Bert Bos veel succes toe. Zie de foto's voor een indruk van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de twaalfvoetsjollenclub. Highlights: Tonnie Surendonk heeft veel mensen overgehaald naar het jubileum evenement te komen. Als dank is zij benoemd tot lid van verdienste. Fred Knitel hield een pleidooi voor strenge handhaving van de klasse voorschriften. Alle jollen moeten dezelfde snelheid hebben, anders is het spel niet leuk meer. Alle regiovoorzitters Wim Broer, Anjo Klinkenberg en Sjouke Dijkstra, leden van de Technische Commissie, de webmaster Jan Sonnenberg en de jollenadminstrateuse Froukje Daniels werden met een fles wijn of bos bloemen in het zonnetje gezet. Hans en Anneke Reijers stoppen met het jollenbulletin. Wietske van Soest gaat deze taken overnemen. Klassencontroleurs Tom Erik van Strien en Adriaan van Liempt kregen een fles wijn. De nationale wedstrijdkalender is vastgesteld en ook de internationale, toegelicht door Reinhard Schroeder, Pieter en Wim Bleeker.