12footnews

International 12 foot dinghy

zondag 24 januari 2016

Ledenvergadering twaalfvoetsjollenclub


Zaterdag 23 januari hebben ca. 70 leden de algemene vergadering van de Twaalfvoetsjollenclub bezocht in het clubhuis van de KWVL aan de Loosdrechtse plassen. Op de foto het bestuur met in het midden de voorzitter Bert Bos. Voor meer foto's klik hier.
zoals gebruikelijk werden alle commissies in het zonnetje gezet: de technische commissie, de (web)redactie, het jollenregister en vooral de regiocommissarissen. De twaalfvoetsjollenclub kent drie gelijkwaardige vloten: Regio Noord (Sjouke Dijkstra), Midden (Wim Broer) en Westen (Anjo Klinkenberg). Het Nederlands Kampioenschap is in 2016 aan de regio Midden toegewezen: Loosdrechtse plassen 29-31 juli zeilvereniging de Vrijbuiter. In 2017 is de regio Noord aan de beurt. Tourtochten zullen in 2016 meer aandacht krijgen, ook die in het buitenland. De jaarprijs 2016 is gewonnen door Karel de Boer, tevens aftredend bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit 4 personen: Bert Bos, Rieks Reijers, Patricia Scherpel en Coen Verhaegh. Het bestuur gaat in 2016 op zoek naar een 5e bestuurslid. Het Nederlandse wedstrijdprogramma en ook de buitenlandse kalender (de Friendship series) zullen binnenkort op de site van de Twaalfvoetsjollenclub bekend worden gemaakt. De website twaalfvoetsjollenclub en facebook zijn de officiele communicatie kanalen van het bestuur. Ook worden regelmatig email nieuwsbrieven verstuurd en 2 keer per jaar een papieren glossy. Een aantal personen probeert in Nederland reklame te maken voor plastic jollen. Het bestuur beschouwt plastic jollen als een andere klasse en wenst deze mensen veel succes.

Links Karel de Boer (aftredend bestuurslid) en rechts Coen Verhaegh (bestuurslid)

Karel met zijn bemanning en zoon Jort als winnaars van de jaarprijs 2015
uitslag jaarprijs
122 houten klassieke jollen doen in Nederland regelmatig aan wedstrijden mee. Zes nieuwe jollen worden deze winter afgebouwd en zullen in 2016 aan de start verschijnen
uitslag ladder prijs.
De grootste stijgers en dalers. Let op de 845 en de 824....