12footnews

International 12 foot dinghy

zondag 31 januari 2021

Zeilregels 2021-2024

Maandag 25 januari 2021 heeft het verbond een webinar georganiseerd overde de nieuwe regels. Ca. 1000 deelnemers, terwijl enkele honderden buiten de boot vielen. Opmerkelijk dat het fenomeen webinar zo snel populair is geworden. Het verbond maakte gebruik van Zoom. De webinars die we in het Noorden elke maand organiseren, worden met Microsoft teams georganiseerd. Bert Bos beschikt over een licentie, de uitnodigingen gaan via de app groep Friendship Nordics.
Het watersportverbond webinar bevat o.a. de opnames, powerpoint en alle gestelde vragen. Erg schokkend zijn de huidige wijzigingen niet. Veel juridische haarkloverij. Of zaken als foils, waar wij als 12voetsjol zeilers gelukkig niets mee vandoen hebben. Wel opvallend vond ik de verduidelijking rond aankondiging en wedstrijdbepalingen van een evenement. In de wedstrijdbepalingen staan vooral de lokale omstandigheden. Ze worden vlak voor een evenement uitgedeeld. De aankondiging moet nu VOORAF alle informatie bevatten, die van belang is om te beslissen of je wilt inschrijven voor een evenement of niet. dat allemaal een beetje vaag laten, mag niet meer. De start bestaat nu uit twee oranjevlaggen. De finish uit twee blauwe vlaggen. Bij de definitie van start en finish telt alleen de romp. Dus bemanning, aangehangen roer telt niet meer. Als je ruimte vraagt voor een hindernis, moest je altijd aanroepen, maar daarnaast wordt je ook geacht dat op andere manieren kenbaar te maken: zwaaien of op een toeter blazen. Je kunt het beste de opnames opnieuw bekijken, de uitleg was zeer duidelijk. Zie bovenstaande URL. Complimenten voor dit initiatief van het watersportverbond.