12footnews

International 12 foot dinghy

woensdag 23 februari 2022

Verzekeringspolis 12voetsjol

Hero Breuning kreeg van de FBTO opeens te horen dat zijn trailer niet meer meeverzekerd was. Voor hem een moment zich in deze materie te gaan verdiepen. Lees hier zijn analyse. Hero en ik, kwamen daarna in gesprek over de wondere wereld van de verzekeringen. En omdat we plannen hebben naar Ierland (Clinkerfestival 4,5,6 juni) te gaan, via Engeland, een goed moment wat onderzoek te doen.
Iedere booteigenaar die aan wedstrijden meedoet is verplicht een WA verzekering voor 5 miljoen euro af te sluiten. Buiten de grenzen kun je dat aantonen met een "statement of insurance", een document op te vragen bij je verzekeraar. Sommige wedstrijdcomite's vragen er naar in het buitenland. Je kunt de jol dus WA, WA+ of allrisk verzekeren, de laatste is het meest uitgebreid. Dat kost dan wel een premie tussen de 140 en 210 euro, afhankelijk van de dagwaarde, eigen risico, aan wedstrijden meedoen, meeverzekeren trailer, waar je gaat zeilen, of je je boot gaat verhuren enz. Martin Trompert had goede ervaringen met de tussenpersoon eerdmans jachtverzekeringen. Maar er zijn meer tussenpersonen, zoals Kuiper verzekeringen. Rechtstreeks bij de grote verzekeraars online (bijv. Nationale Nederlanden, Unive, FBTO) is ook een optie. Je autoverzekering schijnt de schade te dekken als de trailer met boot achter de knobbel zit. Wel is het volgens Gert Jan van der Meer altijd verstandig het registratienr van de trailer te noteren en ook het COC document mee te nemen bij nieuwe trailers. Dit is een summiere analyse, waarschijnlijk zijn er meer ervaringen. Laat het weten, publiceer ik het hier, zodat iedereen er zijn voordeel mee kan doen.