12footnews

International 12 foot dinghy

zondag 3 oktober 2021

Adriaan van Liempt overleden

Op 8 september 2021 is Adriaan van Liempt plotseling overleden. Hij is 79 jaar geworden. Deze foto is op het starteiland van het Sneekermeer gemaakt in 2017, waar hij als klassencontroleur zijn taak deed, door mijn roer te wegen: 6,7kg, geen probleem. Dat gebeurde toen nog vooraf, zoals gebruikelijk. Ik heb Adriaan voor het eerst ontmoet in 2003 toen hij secretaris en ook waarnemend voorzitter was van de Twaalfvoetsjollenclub. Dat deed hij heel goed, een bestuurder pur sang. Het Alkmaardermeer was zijn thuishaven en hij heeft het voor elkaar gekregen alle zeilverenigingen daar te laten samenwerken in de overkoepelende CAM. I.p.v confrontatie, koos hij voor harmonie en een goede sfeer. Grappen en grollen, daar was hij goed in, maar hij ging ook voor het resultaat. Zowel bij de CAM als de twaalfvoetsjollenclub, waar we nog een jaar gezamenlijk optrokken in het bestuur. Ik als voorzitter, nadat ik het stokje van Jan de Vreede mocht overnemen. Na 8 jaar in het bestuur moest hij statutair aftreden. Geen nood, in de TC was ook veel te doen. Uiteindelijk heeft hij dat 12 jaar gedaan in nauwe samenwerking met Tom Erik van Strien als klassencontroleur. Daarna werd hij zelf klassencontroleur als opvolger van Tom Erik. Adriaan heeft ook lang 12voetsjol gezeild, ook nog samen met zijn vriendin en levenspartner Liesbeth. In 1989 was zijn eerste vrouw Erna overleden. Dat was een moeilijke tijd voor hem, want samen waren ze altijd op het Alkmaardermeer te vinden. Met Liesbeth ontstond daarna  nieuw geluk. De laatste keer dat ik Adriaan heb gesproken was tijdens het diner van het 2018 NK op het Alkmaardermeer. De polariserende sfeer, die daarna ontstond was waarschijnlijk niet zijn keuze.  Zeilen moest immers  in harmonie en een goede sfeer plaats vinden. Toen ook zijn geliefde  Alkmaardermeer plotseling van de wedstrijdkalender verdween, zal hem dat pijn hebben gedaan. Maar naast het zeilen was hij inmiddels verzeild geraakt in andere bezigheden zoals monumentenzorg. Want een gezelligheidsdier moet mensen om zich heen hebben. Adriaan heeft veel betekend voor de zeilsport, maar ook als mens. Hij was altijd loyaal naar zijn familie en vrienden toe. En velen in de club, bewaren  dan ook warme herinneringen aan hem. 

Pieter Bleeker