12footnews

International 12 foot dinghy

zondag 19 maart 2023

Voorjaarsbijeenkomst Noord 2023

Bijpraten en stamppot eten in het zeilcentrum: de aanleiding naar Grou te gaan 18 maart 2023. Wim Bleeker was namens de Regio Noord organisatie "club van 8" gevraagd dagvoorzitter te zijn en dat deed hij dan ook met veel talent en toewijding. Zie de foto's. De aankondiging van Victor van Solinge dat voor het eerst in Nederland Panthera biertjes konden worden geproefd was uiteraard een stimulans voor de grote opkomst. Met daarnaast zijn analyse van de huidige situatie rond actuele organisatorische ontwikkelingen, zoals NK en zwaardkast. Voor dat werk kreeg hij een fles echte Joustra Beerenburg overhandigd. Met dank aan de gever en familie van de fabrikant de weduwe Joustra: Jaap Sonnenberg. Niet te verwarren met het concurrerende merk Sonnema: deze fles werd uitgereikt aan Jan Hak. Er waren meer prijzen te verdelen: de aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar Arnold Salverda. Zijn jol heeft ook model gestaan op de stand van Boot Holland 2023, waar in totaal 20 jolzeilers voorlichting hebben gegeven aan belangstellenden en nieuwe jolzeilers. Bert Bos gaat het rekenwerk van de Noordelijke jaarprijs van Jan Sonnenberg overnemen en het idee is ook tussentijdse standen te publiceren. Doel is vooral dat meer mensen gaan meedoen aan de Noordelijke activiteiten. De regio Noord gaat ook weer veel aan training doen: allereerst de training op het Zuidlaardermeer 8 april en vanaf eind Mei in Grou/Frisia, elke donderdagavond. Houd de app groep Nordics daarvoor in de gaten. Ook dit jaar zijn er weer vier Internationale wedstrijden. Op 1-2 juli is de Princenhoftocht de eerste van deze Friendship Series. Zie de website 12footcwc.org voor alle details. Pieter Bleeker heeft na het overlijden van onze legendarische admiraal Bert Hamminga het tekeningen archief van de familie gekregen, zodat iedereen een technische jollen plaat met de afbeelding van George Cockshott mee naar huis kon nemen. Na afloop een prima stamppot maaltijd in het zeilcentrum met uitbater Marleen, waar we dit zeilseizoen ongetwijfeld nog heel wat uurtjes zullen doorbrengen.
De officiele notulen gemaakt door Erik de Vries en Louis van Ameijden Zandstra.