12footnews

International 12 foot dinghy

dinsdag 24 augustus 2021

Belgie 23-24 okt 2021


Wanneer: 23-24 oktober 2021
Waar: Lac de l'Eau d'Heure. Rue de Oupia 4 bte 1, 6440 Froidchapelle, Belgium.
Door wie: Zeilvereniging SNEH, Twaalfvoetsjollenclub.be, International 12 association (12footcwc.org)
Voor wie: international 12 foot dinghies conform Nederlandse klassenregels en Copenhagen rules
Wat: Friendship series
Inschrijven via : website sneh

Kosten: inschrijfgeld 25 euro. Diner zaterdagavond 25 euro. Betalen bij de inschrijving via een creditcard of een overboeking is verplicht.
Bij het clubhuis van de SNEH kan in de auto of camper worden overnacht. Huur je liever een huisje of hotel. Geja heeft adressen verzameld. zie logeeradressen. Tip: zoek elkaar op en huur gezamenlijk een huisje, wel zo goedkoop en gezellig. Stuur een email naar Pieter Bleeker voor bemiddeling.
De wedstrijden zijn open voor OK jollen, Europe en International 12 foot dinghies. Tijdens het diner is er altijd live muziek door de Engelse OK zeiler en zanger Rod Andrew. Op de foto boven, Jaap van Hasselt en Alix Noël tijdens het diner in het clubhuis van de SNEH. Richard Reurslag kijkt: wat mis ik op mijn bord?

Bezoek je voor de eerste keer dit evenenement. zie ook
aankondiging 2018
verslag 2018.
aankondiging 2019
verslag 2019
De prijzen bestaan altijd uit grote flessen Chimay bier, wat in de buurt wordt gebrouwen.
Het lac de l'Eau d'Heure is een groot stuwmeer en ligt op de grens van België en Frankrijk.

English translation by Doug Branson
When: October 23-24 2021
Where: Lac de l'Eau d'Heure. Rue de Oupia 4 bte 1, 6440 Froidchapelle, Belgium.
By whom: Sailing association SNEH, Twaalfvoetsjollenclub.be, International 12 association (12footcwc.org)
For whom: international 12 foot dinghies in accordance with Dutch class rules and Copenhagen rules
What: Friendship series
Registration via : website sneh

Costs: entry fee 25 euros. Dinner Saturday evening 25 euros. Payment at registration via credit card or bank transfer is required. You can spend the night in the car or camper at the SNEH clubhouse. Would you rather rent a house or hotel? Geja has collected addresses. see accommodation addresses.. Tip: get together, share with others and rent a house together, so cheap and cozy. Send an email to Pieter Bleeker for mediation and introductions. The competitions are open for OK dinghies, Europe and International 12 foot dinghies. During dinner there is always live music by the English OK sailor and singer Rod Andrew. In the photo above, Jaap van Hasselt and Alix Noël during dinner in the SNEH clubhouse. Richard Reurslag looks… ‘ what am I missing on my plate?’

Are you attending this event for the first time? Then see
aankondiging 2018
verslag 2018.
aankondiging 2019
verslag 2019
The prizes always consist of large bottles of Chimay beer, which is brewed nearby.
The lac de l'Eau d'Heure is a large reservoir and is located on the border of Belgium and France.